<               BLADEREN ZELFVOORZIENING     0                                 jul 97
-------------------------------------------------------------------------

Intro
Zelfvoorziening, bladeren
Schrift en zelfvoorziening (zie index/homepage)
Bladspiegel

Mededelingen
Colofon
---------------------------

INTRO

De bladeren bedoeld ter informatie en ontspanning voor meer en minder gevorderden in zelfvoorzienende leefwijzen, bekwaamheden, kunsten, komt een jaarlijkse Wat waar, wie gids mogelijk van pas. Als aanzet ertoe een achtregelige ruimte waarin tegen advertentietarief ins en outs van een tope kunnen worden aangegeven. Eerstvolgende jaargids en plaatsing erin inbegrepen. Bijvoorbeeld:

Studio Zelfvoorziening, projecten zelfproductie. Diverse publicatis, info op aanvraag, peter piscaer.
.
.
.
.
.
...........................................................................................................


ZELFVOORZIENING

In goede zin: productie voor eigen gebruik van goederen en diensten, zo volledig en efficiënt als maar mogelijk.
Moestuin, boomgaard, voedselbereiding, houtbewerking, zelfbouw, energie en waterhuishouding, gereedschappen, kleden en kleding, gezondheidszorg, leren, recreëren en dergelijke.
In samenhangende zin: verwerving van grond, woongelegenheid, bouwvergunningen, samenwerkingsprojecten. aanvullend inkomen, productie voor markten, consuminderen, plus ruimere ecologische, economische, politieke , filosofische, menselijke aspecten voor zover aan de orde.
In beperkte zin: niet alles en iedereen even zelfvoorzienend, zelfvoorziening in de stad, per product, per productiestap, locale grondstoffen, recycling, niet-zelfvoorzienende marges.

Bladeren
-------------
Zou gesproken woord toereikend kunnen zijn, geschreven en gedrukt heeft het ook wel wat en is realiter overstelpend aanwezig.
Wel dient papier te worden geprepareerd, inkt, pen, drukgerei vervaardigd en zo niet zelf dan tegen grondstoffen, werk, scholing, prijzen door anderen.
Vormen van handschrift-zeefdruk of, letters ertoe aangepast, eenvoudig zetschriftstempeldruk zijn wellicht tot zelfvoorzienend gebruik te ontwikkelen, typ-, stencil- en andere machines alsdan prettig passerend.

Intussen lijkt de fotocopie een werkbaar compromis.
Copij nagenoeg persklaar en zelfs in goed leesbaar handschrift of tekening door correspondenten ter uitgave aangereikt.
Zeefdrukgerei ooit ontwikkeld, en op handzaam formaat wasvel of zoiets kan de informatie al dan niet zelf worden gezet.

Losbladig
--------------
Een a4 gevouwen geeft vier kantjes a5, een tweede erop, in een derde gevat : zonder nieten of draad een lichtgewicht nieuwsbrief te verschijnen in gewenste regelmaat.
Copij per eenzijdig a5 of horizontale gedeelten ervan, per meerzijdig a4, goed van letter en lijn, binnen de kantlijnen, geschikt voor fotocopie. Blad na blad op volgorde te vullen, kant en klaar te ontvangen, uit te nemen, te delen en bijeen te houden met klem, clip, niet, ringband, anderszins.

Verspreiding
------------------
Bij de pers afgehaald in enkel of meervoud, doorgegeven, uitgedeeld.
Per post ontvangen voor eigen gebruik, winkel, bezorging in gemeente en omstreken.

Inhoud
----------
Allerlei aspecten van zelfproductie in theorie en praktijk, al naar gelang van wat inkomt en uitgaat.
Aanbiedingen, antwoorden, berichten, besprekingen, discussie, interviews, ontwerpen, procédés, recepten, tips, uitvindingen , verslaggeving, vragen, ... .
Drie soorten bijdragen: onbetaalde, betaalde, betalende.
Vergoeding, zogewenst en welbevonden, voorlopig in de vorm van presentexemplaren.
Advertenties tegen een bedrag per regelruimte, abonnees genieten voorrang en voordeel.
Bij onvoldoende copij aanvulling uit Studio Zelfvoorziening voorraad.

Groei
--------
Is het de vraag of het blad van de grond komt, een trage groei zij ingecalculeerd.
Meer integraal doe het zelven in groene en andersgekleurde kringen vooralsnog een wat onwennige optie, ten onrechte wellicht.
Mogelijk ook vergt de bladformule tijd om op vorm te komen, decentrale lettervoering en lay out licht leidend tot al te veel variatie.
Niettemin, maken bijdragen aan inhoud het blad, aan goodwill en werving de oplage.
Zit het mee dan kan van een tweemaandelijkse naar maandelijkse editie worden uitgezien.


BLADSPIEGEL....................................................................
.
.
.
.
..................regelruimte.......................................             
.........................................................................                        
.                 
.                 gevraagd
.                 aangeboden
.                 intro
.                 enz.
.
.
.

. (25)MEDEDELINGEN

Bladeren 1 te verschijnen per september.


----------------------------------------------------------
Uitgave: tweemaandelijks, Studio zelfvoorziening, ...        Copij: per eenzijdig a5, meerzijdig a4, kantlijnen ! , voor terugzending gaarne envelop met adres en zegel. Advertenties: f 1.00 per regelruimte, abonnees vier regels gratis. Prijs: incl. port 2.75 , zes vooruit (abon.) 15.00, vijf ineen f 10.00 .
=========================================================
                                                            
                                                                                                                
^
  .