<                                                                literatuur 

Aangetroffen, van belang geachte boeken, brochures, tijdschriften, tijdschriftarti-
kelen. Brochures ondergebracht bij boeken. Artikelen/tijdschriften apart ingedeeld.
Bij boeken een categorie vóór 1970.
Indicatie van video en film materiaal onder Sites.
Vermeldingen met titel, naam, datum en soms link. Middels het bibliotheekwezen
of zoeken op internet zal een en ander zijn te achterhalen dan wel uit te breiden.
Voor gesponsorde links in de vrije ruimte rechts zie Studio > meer info.

Boeken                                                       Tijdschriften, artikelen

                                                                   
Literatuur voor 1970
                                                                            
   
Criteria voor toelating tot de verzameling (aanvullingen welkom) zijn vooral
zelfvoorzienend gehalte en relevantie, al zal dit niet altijd even scherp zijn vast te stellen.
In veel alternatieven uit de jaren zeventig en ervoor of erna op het gebied van
tuinieren, voeding, wonen, gezondheids- en zielzorg, huisvlijt, ambachten, techniek, en niet te vergeten commune, leefgemeenschap, woongroep, is meer
dan wel minder 'zelfvoorziening' aanwezig. Meer vooral in de beginperiode, zie
tijdschriften als De Kleine Aarde, De Waterman, 't Seizoentje, Onkruid (tijdschrift
voor natuurlijk leven, aanvankelijk).
Daarnaast verdienen bij de talrijke doe-het-zelf boeken (zelf brood, kaas, wijn,
kleding, meubels, papier enz. maken) die met natuurlijker werkwijzen dwz. met
minimaal gebruik van aan te schaffen hulpapparatuur of -producten, uiteraard de
voorkeur. (deze rubrieken overigens nauwelijks nog aangevuld, verdere info vooral
via Sites).
Toepasselijke documenten van voor ' 70 zijn zeldzaam genoeg om eveneens apart
te worden vermeld. Met name in het bereik van sociale geschiedenis, -filosofie,
economie, onder theoretise of toegepaste utopieën en leefgemeenschappen, en
wellicht ook in meer practise geschriften, zou de zelfvoorzienende gedachte
verrassend  kunnen worden herondekt.

Onder Sites wordt de documentatie volgens eendere indeling voortgezet.
Meer engelstalige documenten: www.self-production.org/biblio

post  zie nieuwsbrief

                                                                                                                  .
                             
Boeken
         
                                                              
meer algemeen

algemeen ----------------------------------vv------------ zie ook Sites

tuin

voeding

kleding

woning

gezondheidszorg

overige huisvlijt, ambachten, techniek

sport, spel, ontspanning, cultuur, reizen

communes, leefgemeenschappen, woongroepen  


                                                                                                    
^
   .
                                                                                                                     .
meer algemeen
  
--------------------------

Rapport van de Club van Rome, de grenzen aan de groei, Het Spectrum, aula, 1972. Vertaling van The limits to growth, Meadows e.a, 1972.

Blauwdruk voor overleving, Wouter van Dieren. Contact, 1973. Vert. van A blueprint for survival, The Ecologist, 1972. (voor pdf zie Self-production.org)

Small is beautiful, economics as if people mattered, E.F.Schumacher, Harper & Row, 1973. pdf . nederlandse vertaling, Hou het klein. 

Barsten in de groei, Studiestichting voor radicale politieke vernieuwing, Het wereld-
venster, 1974.,


A green history of the world, Clive Ponting, 1991. Penguin books, history.

Agrarisch grondbeslag en internationale handel, Ingrid Mulder, 1993.
Wetenschapswinkel, Vrije Universiteit, Amsterdam.

De armoedige levensvisie van het rijke westen, Vandana Shiva e.a.,1997.
Zie ook tijdschriften, artikelen.

Localization, a global manifesto, Colin Hines. Earthscan, 2000. 
'Dit boek gaat verder dan het eenvoudig becritiseren van vrije handel en globalise-
ring. Het stippelt zichzelf versterkend beleid uit dat plaatselijke zelfvoorziening schept en toont duidelijk aan dat er een alternatief is voor globalisering: het plaat-
selijke beschermen - overal op de aardbol. 
Vandana Shiva schrijft: eindelijk een boek dat de mythe dat de armoede in de der-
de wereld kan worden opgelost door meer competitieve exporten uit het noorden, ten grave draagt.' vert.pp.

                                                                                                    
^
                                                                                                        .
algemeen
-----------------

Savoir revivre, Jacques Massacrier, 1973. vert.: Opnieuw beginnen, terug naar de natuur,  Elsevier, 1975.

The complete book of self-sufficiency, John Seymour, 1976. vert.: Leven van het land.
          
Walden drie, poëtis essay, Peter Piscaer, 1976. Studio zelfvoorziening.

Self-sufficient smallholding. The soil association, 1976, brochure.

The one-straw revolution, Masanobu Fukuoka. Rodale press, 1978.

De aarde je leven, Kees Meijer e.a., 1978. De Kleine Aarde.

Vrij leven, kleinschalig wonen, werken, eten, samenleven in de natuur, 
Louis de Koning, Bert Zeijlstra, 1979. Het Spectrum.
Verrassend compact, volledig en to the point. Practise toepassing schudt men minder snel uit de mouw.

Vandaag beginnen, Sietz Leeflang, Theo van Gerwen, 1979. Het Spectrum.

Ecologische Alternatieven, 1- 30 ... . De Kleine Aarde, Boxtel, 1980 - ' 90.
2. Zelf kippen houden, 10. Wijn uit eigen tuin, 17. Brood uit eigen oven, 28. Sap maak je natuurlijk zelf, 30. Een konijn op eigen terrein.  
Wisselend gehalte aan meer integrale zelfvoorziening. Niet verschenen: Zeker en gezond van eigen grond.

Tajozjny toepik, Vasili Peskov, 1990. vert. Kluizenaars in de taiga, Van
Holkema & Warendorf, 1993.
Zelfvoorzienend levend gezin, vanwege geloof veertig jaar terug de bossen in ge- vlucht .

Abundant living in the coming age of the tree, Kathleen Jannaway, 1991.
Movement for Compassionate Living, brochure.

Anastasia, Vladimir Megre. Moskou, 1996.
Een wonderlijke vrouw ontmoet in de taiga. Aparte terug naar de natuur fictie met schijn van fact. Spiritueel/new age, voorgezet in reeks. Vertaling en navolging ook in Nederland. Volkstuinders, datsja bewoners en in latere werken zelfvoorzienen-
den als voorbereiders van een betere wereld.

The subsistence perspective, beyond the globalised economy, Maria Mies en Veronika Bennholdt-Thomsen. Zed Books, 1999.
"Voor de meeste mannelijke - en ook sommige vrouwelijke - wetenschappers is de logica van de zelfvoorziening moeilijk te vatten."

Homegrown, Brian Halweil, 83 p., 2002. Worldwatch institute.
"Gelukkig begint onder invloed van een jonge maar groeiende locaal  voedsel be-
weging de lange-afstand voedselgewoonte af te nemen. Van pindakaasmakers in Zimbabwe tot varkensvleesproducenten in Duitsland en daktuinders in Vancouver zetten ondernemende boeren, beginnende voedselbedrijfjes, restaurants, super-
markten en betrokken consumenten een  revolutie in gang die rurale gebieden kan herstellen, arme landen verrijken en vers, smakelijk en gezond voedsel terug kan geven aan steden."   vert.pp


Essence of permaculture, David Holmgren, upd. 2007. free e-book

The transition handboek, Rob Hopkins, 2008.
Voorbereiding op aardolieloos leven. Mix van peakoil, climaatcrisis, permacultuur, buurtactie, grassroots. Transition towns, benaderingen van zelfvoorziening in wer-
vend groepsverband.

                                                                                                   ^   .
tuin
-------

Gardening without work, Ruth Stout.
vert. Tuinieren zonder spitten, zonder wieden, kunstmest of gif.  Arcanum, 1974.

Planten die elkaars gezelschap zoeken, H. Philbrick en R.B. Gregg, 1975.

Gärtnern, ackern, ohne Gift, A. Seifert. vert. Tuinieren zonder gif, 1978.

Biologisch tuinieren, Hans van den Bosch, Harrie Ernst, 1984. Bruna, zwarte beertjes, hobbygidsen (ook: zelf metselen, zelf isoleren, zelf timmeren).

The forest garden, Robert Hart. The Institute for Social Inventions, 1987, brochure.
How to make a forest garden, Patrick Whitefield. Permanent publications.
Bostuin, vert. Robert Hundscheidt, 2007. pdf

De teelt van hazelnoten, S.J. Wertheim en J. Goedegebure, 1988.
Consulentschap in algemene dienst voor de Fruitteelt en Proefstation voor de
fruitteelt, Wilhelminadorp.

De vaste-planten-groentetuin, Peter Bauwens, 2000. De nieuwe tuin, De Klinge, Be, brochure.

                                                                                                    
^
voeding
-------------

Zelf kaas en boter maken. Rademaker, Mijdrecht, De Hoef, 1978.

Gezond en lekker eten uit de moestuin, Meta Strandberg, vert., Zomer & Keuning,
1982.

Konservierung - natürlich und gesund, Pitt Schorndorfer, Susi Schöning, 1983.
vert. Gezond en natuurlijk inmaken en bewaren, De Driehoek.

Natuurdesem brood, levend brood, Jan Stoof e.a. Stg. Keep on rocking, 1983.
Granen en brood in de zelfvoorzienende huishouding wat te relativeren.

Wine making the natural way, Ian Ball. vert. Vruchtenwijn maken met natuurlijke ingrediënten, Mondria, 1985.


-                                                                                                                   
.
kleding  
------------

Zie evt. sites , kleding

                                                                                                                   
.
woning
------------

energiehuishouding

The passive solar energy book, Edward Mazria, Rodale press.

waterhuishouding

Individuele afvalwaterzuivering, Ivo Aerts.
Steunpunt kleinschalige afvalwaterzuivering, 2000
.
                                                                                                    
^
                                                                                                                    
.
gezondheidszorg
--------------------------- 

Doe zelf yoga,  Rama Polderman, 1965. Lulof & Co.

Kruidengids, herkennen, verzamelen, gebruik, Ingrid Gabriel, vert., Veen, 1970.

De natuurarts van a tot z, gezinsboek voor natuurgeneeswijze en homeopathie,
E. Powell, 1975, vert., Elmar.
                                                                                                     ^
                                                                                                                    
.
overige huisvlijt, ambachten, techniek
-------------------------------------------------------------

Technological self-sufficiency, Robin Clarke, 1976. Faber & Faber.

Zelf papiermaken, Kees van Bodegraven. Cantecleer, 1979.

                                                                                                                     .
sport, spel, ontspanning, cultuur, reizen
---------------------------------------------------------------

The Brendan voyage, Tim Severin, 1978 .vert. De Brendan expeditie, 1999.
vroeg middeleeuwse zeilvaart, de Navigatio Sancti Brendani Abbatis op feit en of
fictie getoetst.

                                                                                                                    
.
communes/leefgemeenschappen/woongroepen
----------------------------------------------------------------------------

Het boek van de nieuwe gemeenschap, ontwerp voor een nieuwe wereld, Nicolaas
Hartman, De Ark, 1972.

                                                                                                   
^
                                                                                                          
                                                                                      ^