<                                         nieuwsbrief   48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bij jaargang 018

Over zijn, het zijnde en het kennen ervan (4)


      
  .
archief           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bladeren zelfvoorziening/Zelfvoorziening 
0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , X
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwsbrief  
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , X , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 15a
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 , 17 , 18 , 19 , X , 21 , 22 , 22sub , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , X ,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 , 32 , 33 , 34 , X , 36 , 37 , 38 , 39, X , 41, 42 , 43 , 44 , X , 46 , 47
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        
Redactie: peter piscaer. Bijdragen in overleg.

                                                         
post: studioeen zelfvooriening.nlLeden/donateurs (
> ) ontvangen zogewenst per email een link naar de brief
bij nieuwe plaatsingen.
 
 
 
                                                                                                             .
Bij jaargang 018
                                                                       jan '018  

Terugblikkend op Bij jaargang 017: duurt best lang zo'n jaar.

De zelf te kweken koffiedik oesterzwammen uit Rotterzwam na niettemin enkele
successen toch maar opgegeven. Nogal nauw luisterend het gedurig voortkweken
op resterend broed en als vanzelf op zeker moment tot stilstand gekomen.
Te lastig blijkbaar dan wel minder snel op te geven.
Het in deze streken 'niet zelfvoorzienend' koffiedik ook goed voor hergebruik in
compostbak. Koffie idealiter sowieso te minderen vanwege het aantal struiken en
de arbeidsintensive bewerking die zelfs matig gebruik vereist.

    
De betaald voetbal relativering bleek een schot in de roos vanwege de record
transferbedragen later het jaar. Onlangs ook kwam professionele voorselectie van
nogal minderjarige spelertjes langs. Hoe gek moet je zijn ?
Niet te stuiten sportverdwazing, aangewakkerd door overigens noodlijdende
media. Tv nogal ter ziele, gegeven censuurrijpe geweldspulp die sommige netten
(kanalen) verspreiden niet direct een ramp. Rest misschien het journaal plus
moeizaam te selecteren overigens.

Logica van competitie ingredient onder meer van sporten. Media en publiek willen
winnaars, toppers, kampioenen, al is het op fractie van seconde of na
onwaarschijnlijke en, gegeven de overstelpende hoeveelheid verliezers, asociale
training.
Logica van competitie aangewakkerd veelal door die van geld: prijzen, salarissen,
reclame. Achter het geld weer de massa. Vele kleintjes maken een grote. Een
kwestie van kijkcijfers. In stadions, achter de buis, boven beeldscherm(pjes).

Geld, wezenlijk bind- en dwangmiddel van de samenleving. Prettig indien
toereikend, uiterst onprettig soms als ontoereikend. 

In beeld brengen van geldverkeer: woud van rekeningen en de bewegingen
ertussen, laat mogelijk zien dat marginale aftap en verdeling over alle individuen
of huishoudens eenieder dagelijks een leuk basisbedrag op kan leveren.
1

Succesvollen, winnaars, top- en veelverdieners, bestsellers, ... , op wie geld min
of meer toestroomt leveren zo weliswaar iets in maar zijn tegelijkertijd onmiskenbaar sociaal.

Misschien toch wat dichterbij komend dit jaar het (on)voorwaardelijk
basisinkomen. Zelfs 'links', voorop lopend zou je denken, schuift hier en daar
schoorvoetend aan.

Voor het overige, terugkeer van huisjesslak plaag in 't Studio tuintje minder
waarschijnlijk, jostabes vervangen door vijg en de diertjes vriendelijk verwijderd
naar elders.

Appelbloesems zullen niet nogmaals bevriezen ? toegevoegd kaasjeskruid
2
tierde welig, munt nog wat krap, rucola voldoende, druif nu goed volgens boekje
gesnoeid, oogst aardappel en biet naar genoegen, pastinaak veelbelovend. 
-----------------------
1 Vergl. evt. Goed voor de werkgelegenheid, sociaal. nsbrf 27.
2 Zie evt. Meer Plato, nwsbrf 39, 2e alinea.

Voorafgaanden:
Bij jrg. 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010: nwsbrf.10, 16, 20, 24, 27, 29, 31.
Bij jrg. 013, 014, 015, 016, 017: nwsbrf.37, 39, 41, 43, 46.                      
^
----------
                                                                                                           .
Over zijn, het zijnde en het kennen ervan. (4)                    feb.mrt '018

6.  Vooruit denken, verlangen, willen.  

Naast meer passief gevoelen, ervaren en meegaan met invallende gedachten
vertoont meer actief gewaarzijn, opmerken, onthouden zekere innerlijke
inspanning of sturing, willekeurig dan wel onwillekeurig.
1

Zo ook, in het verlengde ervan, bezigheden als nadenken, bedenken. Een
gedachte of denkbeeld dan veelal uitgangspunt en of doel. Onderliggende
drijfveren daarbij onder meer honger, dorst, angst, woede, allerlei lust(en),
zucht(en), nieuws-, weetgierigheid en dergelijke.

Driften, instinct zijn mogelijkerwijs uiteindelijke beweegredenen, deels te
gevoelen, ervaren, deels aan uiterlijke kenmerken bij anderen, waaronder dieren,
te veronderstellen.
---------
1 Met gevoel en verstand (affectie, cognitie) behoort ook wil (conatie) tot een
gebruikelijke psychologise zowel als filosofise indeling van psychise, mentale
(zielige, geestige) processen.

7. Taal.  

Hetgeen als gevoelsmatige of zintuiglijke gewaarwording of als taalloze gedachte
min of meer duidelijk opgemerkt en onthouden, kan worden aangeduid met een
klank (of teken) gearticuleerd tot woord.                                                         
.
Naast talrijke beleving of innerlijke ervaring benoemende woorden (waaronder, zie
eerder, diverse denk-woorden) en waardering aangevende woorden (goed, slecht,
mooi, lelijk), zijn er 'lastiger' begripswoorden
1, uiterlijke kenmerken aanduidende
woorden (tafel, sterrenhemel), gedrag of handeling aangevende werkwoorden en
tal van andere soorten woorden.

Een dergelijk taalkundig of grammaticaal overzicht en analyse voert hier te ver,
al valt uit hetgeen in talen omtrent innerlijke en uiterlijke werkelijkheden
2 is
benoemd, een en ander over overeenkomstig zijn, bewustzijn en fysis zijnden
af te leiden.

Wordt deels gedacht, gevoeld, ervaren in taal, dat wil zeggen in indirecte,
afgeleide (innerlijke) 'werkelijkheden', gedrag of handeling van spreken, schrijven,
luisteren, lezen kent eveneens ermee samengaande denkbeelden, herinneringen,
gevoelens.

In geval van lezen kan bij het zintuiglijk waarnemen van woorden en het mentaal 'invullen' van hun betekenis, mogelijk een 'leesbewustzijn' worden onderzocht.
3

De aandacht dan opgenomen in de gevoels-, herinnerings-, voorstellings- en
associatieruimte van gelezen woorden en zinnen in plaats van in de 'werkelijker'
buitenwereld: de direct zintuiglijk ervaarbare omgeving van betreffende persoon
en diens eveneens 'werkelijker'
4 meer lichamelijke binnenwereld. 

Zo ook gesproken en beluisterde taal. Abstracter zang en instrumentale muziek
een gehoorcategorie apart. 
--------------
1 Begripswoorden zoals morgen, veel, lengte, abstract, werkelijkheid enz. zijn
wellicht op te vatten als verwijzend naar 'verhaaltjes' (definitie, uitleg) over meer
direct waarneembaarheden, die hun betekenis aanduiden.  
2 Innerlijke en uiterlijke werkelijkheden. Hier, gevoelens, gedachten resp. wat
buiten (of in) een mens/mensen zintuiglijk waarneembaar, meetbaar is (of was,
want benoemd in taal).
3 En deels analoog een 'kijkbewustzijn' bij het bekijken, zien van tekening,
schilderij, foto, film. Vergelijk evt. 'droombewustzijn', zie 2. Zijn en bewustzijn.
4 Zijn' in gedachten, woorden vindt weliswaar plaats in de lichamelijke
(zenuwstelsel) tevens mentale binnenwereld
5 (in geval van spreken meer
onmiskenbaar lichamelijk) de aandacht, het bewustzijn is over het algemeen
min of meer in of met het gedachte. 
5
Al dan niet naar aanleiding van indrukken uit de fysise of psichise (telepathie)
buitenwereld. 
-------------------
Te volgen: 8. Meer taal, 9. Nog meer taal, 10. Direct en indirect kennen van zijn
en zijnden. 11. Onderzoek van 'zijn', 12... .
Voorafgaand : 0. Inleiding, 1. Zijn en het zijnde, 2. Zijn en bewustzijn, 3. Kennen
van 'zijn', 4. Herinneren, 5. Denken.
                                                                                                       
^