<                                         nieuwsbrief   47
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Publigrafie '015. (dl.2)

Over zijn, het zijnde en het kennen ervan (3)

Genootschap

      
  .
archief           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bladeren zelfvoorziening/Zelfvoorziening 
0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , X
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwsbrief  
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , X , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 15a
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 , 17 , 18 , 19 , X , 21 , 22 , 22sub , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , X ,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 , 32 , 33 , 34 , X , 36 , 37 , 38 , 39, X , 41, 42 , 43 , 44 , X , 46
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        
Redactie: peter piscaer. Bijdragen in overleg.

                                                         
post: studioeen zelfvooriening.nlLeden/donateurs (
> ) ontvangen zogewenst per email een link naar de brief
bij nieuwe plaatsingen.
 
 
 
                                                                                                 .
Publigrafie '015 (dl.2, voor dl.1 zie Nwsbrf 46)                              jul '017

.. staat voor Zelfvoorziening.nl
Getallen tussen haakjes achter de titels: nummer van de Nieuwsbrief waarin.
Oorspronkelijk links naar betreffend artikel.

Comment/reactie. Antwoorden vermeld, voor zover.   

Vrijheid en deugd.
-------------------------
Van iedere geldelijke transactie
ontvangt elke burger en door deze de staat
een variabele fractie.
Belastingen, basisinkomen, aldus volautomatis
innen en uitkeren nagenoeg gratis.
Tegelijkertijd onrecht, onzin vermeden
loonslavernij, ratrace bestreden.
-----
Dec.'01. Titels ook wel Geld' en Sociotax.

Npi.pleio.nl , concept-deltaplan-voor-bestaanszekerheid-en-deregulering.
: En vergelijk evt. Programma zoekt partij. (21), Goed voor de werkgelegenheid.
(27)

Delangemars.nl , het einde cash geld gevaarlijk dichterbij.
: Een andere kant van de medaille: Vrijheid en deugd.
Voor nadelen van cash, zie De Volkskrant, Kan contant geld verboden worden ?
Overigens, bovengenoemd concept werkt merendeels ook bij normaal
voortbestaan van contant geld. Reden te meer al met al om internet, geldverkeer,
privacy onder toereikende politieke controle te krijgen.

Duurzaamdichten.nl

Follow the money. (ftm.nl)

De kwestie, kan contant geld worden verboden ?
Column dVk, 31.3.015.
: Wellicht een aardige toelichting.  (email)
-: Dank voor de originele invalshoek.

Onsgeld.nu 
: Vergelijk evt. Programma zoekt partij. (21) (email)
-: Haha, mooi! Bedankt.

Socialtrade.nl (voorheen Strohalm)
Fairfin.be
(emails, zie dl.1)

Basisinkomen, basisbezit
-----------------------------------
Delangemars.nl , ... .
: Gedachte-oefening bij basisinkomen: 1. Alleen bijstand vervangen door idem
basisinkomen. [voordeurdelerstoets, vermogenstoets]. Zogewenst vrij maar
relatief zwaar belast bijverdienen, zodat minimumloners en anderen niet in het
nadeel gaan verkeren. Loonpeil wat omhoog, veelverdieners meer belasten. Zie
evt. Programma zoekt partij. (21)
Goed voor de werkgelegenheid. (27)

Arjennijeboer.nl
: Bij Vraagtekens bij het basisinkomen. Zoek evt. op Basisbezit in .. .

Ommekeer-nederland.nl
: Mogelijk interessant: basisinkomen, basisbezit op .. , zoekfunctie.
Aanbevolen: Programma zoekt partij (21)
Eveneens: .. , Studio, alle uitgaven.

Npi.pleio.nl , ook-de-ser-noemt-het-basisinkomen.
: Regelarme bijstand !
Van basisinkomen naar basisbezit: Bloemlezing basisbezit. (41)

Terrareversa.be
: Mogelijk van toepassing: Bloemlezing basisbezit. (41)

Nieuw-nederland.nu , waarom het basisinkomen geen geldkwestie is
: Interessante gedachten en programmapunten !
Mogelijk informatief: Duurzaam ... . (3)
Programma zoekt partij. (21)
Bloemlezing basisbezit. (41)
En zoveel meer.
Wellicht bij uw links: .. .

Jolandaverburg.blogspot.nl
: ... Onvoorwaardelijk basisinkomen lijkt te hoog gegrepen.
Vier volwassenen in 1 eigen huis en aardig overig vermogen kunnen zo leuk
sparen, beleggen en vacantie vieren.
Een voorwaardelijk basisinkomen zou met persoonlijke huur en vermogen
rekening kunnen houden. En met overige inkomsten. 
Is een minimumloon en erboven al een basisinkomen (of een aanvulling erop) dan
zouden alleen werklozen, studerenden en anderen voor het directe voorwaardelijk
basisinkomen in aanmerking komen.
Bijverdiensten vervolgens in mindering te brengen op het basisinkomen omdat
minimumloners voor vergelijkbare bedragen veelal hard moeten werken.
-: Mooi gezegd. Inderdaad als je met 4 volwassenen allen een basisinkomen
ontvangt wordt het een ander verhaal. Maar daarom pleit ik naast de invoering van
een onvoorwaardelijk basisinkomen ook voor belastinghervorming en hervorming
van de arbeidsmarkt. ...
: ... Hoe nauwer wellicht een basisinkomen-concept aansluit op een actuele
stand van zaken in deze, hoe sneller het zal worden gerealiseerd.

Luxetveritas.nl/blog ... .
: Minder technisch economisch maar toch erg macro en wellicht uiterst
informatief en interessant voor economen: .. . Bijvoorbeeld Bloemlezing
basisbezit. (41)

Freethinker forum , maatschappij kritiek.
: Bloemlezing basisbezit. (41)

Freethinker forum , politiek.
: Programma zoekt partij. (21)

Downtoearthmagazine.nl , boek-jesse-klaver-politiek-pamflet.
: Gelijke kansen voor iedereen' lijkt wat gedateerd.
"Temeer daar een dergelijk basisinkomen voortvloeiend uit een (sociaal liberaal)
basisbezit in het land van de gulden '97 het niveau van een bijstandsinkomen,
2000 (plm. bruto), statistis wel haalt en gelijke kansen met zekere resultaten
beloont.
"Zogenaamd gelijke kansen te voorzien van zekere resultaten in de vorm van een
basisinkomen voortvloeiend uit een basisbezit van natuurlijke en andere
hulpbronnen. Te verdienen topinkomen niet meer dan bijvoorbeeld een vijfvoud
(Aristoteles) ervan.
.uit Bloemlezing basisbezit. (41)

Downtoearthmagazine.nl , landgrabbing-roemenie-jacht-op-goedkope-landbouwgrond.
: Bloemlezing basisbezit. (41)
Basisbezit en migratie. (42)

Hetkanwel.net , finland-pioniert-nationaal-basisinkomen-experiment.
: Onvoorwaardelijk lijkt me niet slim. Zou het af laten hangen van huur-,
inkomens-, vermogens-, gezins- en verblijfsland positie.
Blijft het meer betaalbaar en komen de gelden terecht bij degenen die het nodig
hebben.

Klimaat, energie, duurzaam
--------------------------------------
Platform31.nl , ruimte, agenda stad
: Duurzaam ... . (3)
Zeespiegelstijging en rurale repopulatie. (38)
en diverse andere publicatis, zie .. , Studio, alle uitgaven,
bouwen, wonen, planologie

Libertaireorde.wordpress.com, klimaatconferentie-parijs-cop-21-de-firma-list-en-bedrog-wacht-ons-op.
: Zeespiegelstijging en rurale repopulatie. (38)
Of ook: Over Marx, marxisme, bloemlezing, 1. (34)

Downtoearthmagazine.nl , symposium-de-urgentie-van-klimaatverandering.
: Zeespiegelstijging en rurale repopulatie. (38)

Wijkrijgenkippen.nl , zal-de-top-in-parijs-klimaatverandering-kunnen-stoppen.
: Stoppen klimaatverandering ?
Zeespiegelstijging en rurale repopulatie. (38)

Wijkrijgenkippen.nl , e-100-000-voor-beste-energiebesparingsinitiatief.
: Top energiebesparing is Werken bij wonen, wonen bij werkení al wil het er niet
erg in.
Zie, Files 1, werken bij wonen beleid. (24) en Werken bij wonen, wonen bij
werken, bloemlezing. (24)

Higher level.nl , ondernemerschap en innovatie.
Forum innovatieve nieuwe ideeŽn. 
: Werken bij wonen, wonen bij werken. Aanzienlijke winsten aan tijd, geld,
voertuigen, brandstof, gezondheid, milieu. Maar nog altijd geen Planologische
Kernbeslissing. Meer info.
Werken bij wonen, beleid. Zie Files 1. (24)
Werken bij wonen, wonen bij werken, bloemlezing. (24)
(niet geplaatst)

Heimansenthijssestichting.nl
: U gaarne attent makend op .. .
Groene planologie: Voorbij de groene grens. (2)
Duurzaam ... . (3)
Werken bij wonen, wonen bij werken, bloemlezing. (24)

Sociaal economis, divers
---------------------------------
Npi.pleio.nl , blog, westerse-arrogantie.
: Bij kwestie Oost Europa. Wie zijn We, het Westen, Rusland, de Russen enz. ?
Welk gedeelte van de bevolking had bij een eerlijke stemming op de Krim op
korte termijn inwoner van Rusland willen worden ? En zou dat gedeelte dan
russisch Krim gebied(en) vormen, het overige grondgebied langzaam maar zeker
overdragend aan de pro OekraÔne stemmers ?

Idem , overbodige-arbeid.
: Vergelijk evt. Goed voor de werkgelegenheid (27) , loos werk.
Zal ook breder in wetenschap en onderzoek loos werk overvloedig zijn aan te
treffen, mogelijk overbodige consumptie en dus productie brengt veelvouden ervan
in beeld.
Een aardige eigentijdse leidraad ertoe vormt uiteraard de miljarden-industrie
reclame.
Meer historis zou vooral in ontwikkeling van handel
* (naast technologie) qua
behoeften-bevrediging lees welzijn aanzienlijke inefficientie besloten liggen.
Zie evt. Kloostertuinen (4), laatste alinea.
*gevoed onder meer door inkomens- en vermogens ongelijkheid.

Delangemars.nl , top-zorg-verdient-tot-4-ton-medewerkers-massa-ontslag-of-loonsverlaging
: Loonsalaris organigram. (37) ps. krijtstreepbrigade !

(Laatste comments, zie ook hierboven, op de toenemend twijfelachtig bevonden
site. Meer: publigrafie '013.14, nwsbrf 43)

Hetpotentieel.org
: Mogelijk zijn diverse artikelen op .. interessant voor weergave in Het Potentieel.
Tav. van Armoede en rijkdomí zou dat bijv. zijn: Loonsalaris organigram. (37)
En ook op andere themaís nog een en andere voorradig: .. , Studio, alle uitgaven.

Zelfvoorziening
-------------------
Cashewstadstuinieren.nl
Wellicht informatief: .. .
Voor een gesponsorde link: .. , Studio, info.

Hetkanwel.net , zo-veel-land-kost-het-om-zelfvoorzienend-te-leven.
: Plus grond voor brandhout, bouw- (zie bv. Walwoning, .. , Studio) en ander hout.
Naast grond is er ook geld nodig. Voor aankoop en vervolgens regelmatige
aanvullende inkomsten.
Basisinkomen en basisbezit (zie dezelfde website) zijn daarbij handig.

Duurzamesamenlevingeconomie.wordpress.com , zijn onze toekomstige
samenleving en economie nog houdbaar ?
: Kijk voor een alternatief (andere economie) misschien eens op .. .

Lowimpactman.wordpress.com , waar-een-klein-land-groot-in-kan-zijn-ecologische-voetafdruk.
: Terugwerkende kracht. (42)
--------------------------------------                                                                    ^
                                                                                                           .
Over zijn, het zijnde en het kennen ervan. (3)
                   aug,sep '017        

4. Herinneren. 

Gevoelens die niet worden opgemerkt, bewust gevoeld, bijvoorbeeld vage trek in
plaats van eetlust of honger, worden niet (bewust) herinnerd.

Worden ze wel opgemerkt of zelfs wat 'verkend' dan ook worden ze mogelijk niet
duidelijk her-innerd, enigzins nagevoeld of zelfs 'opgewekt', maar zoveel blijft er
soms onbewust van aanwezig dat ze, als ze zich weer voordoen, worden herkend
en eventueel benoemd.

Bij zintuigelijke indrukken van geluid en vooral beeld ligt dit aanmerkelijk anders.
Sommige geluiden klinken of zingen na in het hoofd of worden zo onthouden, dat
wil zeggen in het centrale zenuwstelsel tijdelijk vastgelegd, dat, als de
geluidsbron weg is, ze in afgezwakte vorm kunnen worden ervaren of zelfs
nagebootst.

Zoals eerder opgemerkt, het nog min of meer horen, op zich, dat wil zeggen als
ervaring of beleving, onvindbaar in overeenkomstig 'electro-moleculair' patroon
1,
veronderstelt een nagenoeg een op een contact tussen 'zijn', ziel of psyche
(geluid zoals gehoord) en dat patroon.    
Beeldindrukken, meer gedetailleerd en precies te onderscheiden dan voornoemde
ervaringen, al zal dit deels zijn geleerd, worden in sterk afgezwakte vorm
gemakkelijker nog her-innerd, herkend, met gebaar of tekening nagebootst,
benoemd. 

Werden in voorafgaand Kennen van zijn' opgemerkte en onderscheiden indrukken
van gevoelens, gevoel, smaak, geur, geluid, beeld, gedachten, benoemd als
kennen, voor zover ze zich herhalen en beter worden herinnerd is er meer sprake
van kennis en zelfs van weten.  
--------------
1 Denkbeeldige, extreme vergroting van betreffend zenuwcelveld maakt mogelijk
meer duidelijk, maar of de link fyse-psyche (lichaam-ziel/geest) daarmee zou
kunnen worden opgehelderd ?
Verondersteld wezenlijk verschil tussen fysise neurologische processen (tig
miljard neuronen/zenuwcellen) en de nauw ermee samenhangende
(bewust)zijnsprocessen zou zijn opgeheven als 'eindcellen' van zintuiglijke en
andere prikkels fractis 'zijn' (geluid zoals gehoord, licht zoals gezien) zouden
bevatten, dan wel dit van elders in de hersenen ontvangen. De loutere kwantiteit
van betreffende (zenuw)cellen zou dan de psichise beleving van overeenkomstige
stimuli wellicht mede verklaren.

Is de psychise component geheel anders en verwerkt deze middels een zeker
extern contact de fysise neurologise processen in het vooralsnog eveneens
speculative psychise medium, dan speelt een en ander zich niet alleen af in het
lichaam of organisme maar ook erbuiten.

5. Denken.      

Voorafgaand aan woorden (klanken) waarmee herkende, herinnerde ervaringen
worden aangeduid, kunnen herinnerde indrukken zich niet alleen spontaan
presenteren, maar eveneens in het geheugen worden gezocht, onderzocht,
gecombineerd, vergeleken en zo meer.

Situaties, objecten, gebeurtenissen, handelingen, korter of langer geleden,
afgewisseld soms met actuele, nieuwe indrukken.

Naast nadenken en overdenken is bedenken en uitdenken
1, het combineren van
in het geheugen afgebeelde indrukken of zelfs het omvormen ervan tot iets
nieuws, een betrekkelijk duidelijk te onderscheiden gebied in innerlijke mentale
ruimten. Vanuit en in een onophoudelijk heden meer vooruit- dan terugblikkend,
meer scheppend of makend dan onderhoudend, behoudend.

Gedachten, mijmeringen, dagdromen, fantasie, kortom wat in het hoofd dan wel
de geest min of meer bewust omgaat, is zelden vrij van onder- of inliggende
gevoelscomponenten.
2

Motiverende, sturende impulsen die voor voortgang en beweging van gedachten
(en gedrag) zorgen, maken daar op enigerlei wijze deel van uit. 
----------------
1 Qua woordelijke beschrijving van het onderwerp van onderzoek: gedenken, herdenken, indenken, terugdenken, vooruitdenken, verdenken, meedenken en ander denken. 
2 Sub-cognitief.  Gedachten, denken op zich lijkt gevoelsleeg dan wel -licht.

----------------------------
Te volgen: 6. Vooruit denken, verlangen, willen, 7. Taal, 8. Meer taal, 9. Nog meer
taal, 10. Direct en indirect kennen van zijn en zijnden. 11. Onderzoek van 'zijn',
12... .
Voorafgaand : 0. Inleiding, 1. Zijn en het zijnde, 2. Zijn en bewustzijn, 3. Kennen van 'zijn'
.
                                                                                                
^
                                                                                                  .
Genootschap                                                               sep.oct'017

Nov. 2016, per email een overzicht van artikelen (links) aan het Frederik van
Eeden Genootschap.
: Mogelijk interessant voor het Genootschap of anderszins. 
Cooperatieve kolonies.  (nwsbrf 19)
Frederik van Eeden update.     (28)
Frederik van Eeden update 2.   (29)
Frederik van Eeden update 3.   (31)
Zelfvoorziening, gebruik van het woord voor 1970.  (31)
Meer Frederik van Eeden.  (32)
Walden goodbye.  (33)
En eventueel Publigrafie '011, email.  (38)
-: Leuk dat in de berichten steeds aan Van Eeden wordt gerefereerd. Maar het is
allemaal erg fragmentarisch. Als iemand er een samenhangend verhaal van zou
kunnen maken? Dat zou mooi zijn.
: ... .
ps.1. Het argument voor zelfvoorziening, door classice filosofie waar het naadloos
in lijkt te passen aldus op een haar na gemist, ging sindsdien aan wijsbegeerte
en wetenschap goeddeels voorbij.
1
ps.2. De vergelijking laat-negentiende eeuwse land-, fabrieks- en mijnarbeid
versus doordachte en ontwikkelde zelfproductie op niet al te veel eigen grond
voegt een dimensie aan sociale geschiedenis toe.
2
------------------
1 Zelfvoorziening bij Plato, Bladeren zelfvoorziening 7.
2 Bij jaargang 016. (43)

In 2008 aan hetzelfde Genootschap.
1
: Wellicht interessant, Frederik van Eeden update, nwsbrf 28. Voor een overzicht
van andere (relevante) teksten: Zelfvoorziening.nl/Studio.
: Fw. Tot op heden niets op onderstaand mailtje vernomen. Kwam het wel aan ?
-: Uw mail had ik doorgestuurd naar de andere bestuursleden. Is het mogelijk dat
u toelicht wat u van ons wilt. Op deze manier doen we er niets mee.
: ... .
------------
1 in Walden vijf 4, p.31. (en evt. p.16)

In 1988 per adres Universiteitsbibliotheek Amsterdam.
: Bijgaand enkele berichten van Studio Zelfvoorziening. 1
Verzoeke onderzoek van mogelijkheden tot financiŽle of andere steunverlening
aan deze stichting.
Bekrompen socialisme' is een van meer dan een niet gepubliceerde ingezonden
brief.
2
Zelfvoorziening en anarchisme' zou aangevuld kunnen worden met een studie van
Van Eeden's sociaal economise notitis.
3
: Een schrijven aan u, 28 nov 88, bleef onbeantwoord. Wellicht werd een of ander
niet ontvangen.                         
-: Het spijt mij dat uw eerste brief ergens in het slop geraakt moet zijn. Het lijkt
mij het beste dat als u artikelen heeft m.b.t. F.van Eeden en/of Walden die nog
niet bij ons in de collectie aanwezig zijn, u deze aan mij toestuurt met event.
rekening. Ik kan dan op het moment zelf beslissen of de UB/Fvan Eeden
Genootschap het al dan niet kan aankopen.
: In antwoord op uw schrijven van 20 mrt 89. Een studie van sociaal economise
notitis van en rond van Eeden zou tegen de achtergrond van Sociologische, '76
(...), Walden drie (poeziemanuscript), '79 (...), Bekrompen socialisme, '86 en
Zelfvoorziening en anarchisme, '88, belangwekkend kunnen zijn. ... .
Bijgaand nog eens een Infoblad
(4) dat gaarne aan u bekende Walden
verenigingen of -kringen wordt toegestuurd.
---------------
1 in Walden vier 2, p.49 ev.
2 Nav. een aflevering in de serie Sporen' over Van Eeden en Walden,
dVk.30.8.86. Walden vier 2, p.24.
3 De ontwikkeling van Van Eedens sociale denkbeelden, Walden in droom en
daad, J. S. De Ley en B. Luger, 1980, was ook het Genootschap blijkbaar niet
bekend. zie Update 3.  (31)
4 Walden vier 2, p.28.

Ligt op de sociaal-economise en -revolutionaire werken van Van Eeden bij het
Genootschap weinig nadruk en is het roemruchte Walden experiment, waaraan
het zich koestert, er definitief naar het verleden verwezen, de jaren '70 terug naar
de natuur golf met overeenkomstige commune en ecodorpen beweging lijkt eraan
geheel en al voorbij te zijn gegaan.

Vergelijk zogewenst het Thoreau 'genootschap'
(1). Naast bezoekerscentrum, bibliotheek, museum en educatietrajecten (natuur, milieu) is er een biologise boerderij.   
-------------
1 https://www.walden.org
                                                                                                  
^