<                                         nieuwsbrief   47
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Publigrafie '015. (dl.2)      
  .
archief           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bladeren zelfvoorziening/Zelfvoorziening 
0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , X
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwsbrief  
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , X , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 15a
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 , 17 , 18 , 19 , X , 21 , 22 , 22sub , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , X ,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 , 32 , 33 , 34 , X , 36 , 37 , 38 , 39, X , 41, 42 , 43 , 44 , X , 46
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        
Redactie: peter piscaer. Bijdragen in overleg.

                                                         
post: studioeen zelfvooriening.nlLeden/donateurs (
> ) ontvangen zogewenst per email een link naar de brief
bij nieuwe plaatsingen.
 
 
 
                                                                                                 .
Publigrafie '015 (dl.2, voor dl.1 zie Nwsbrf 46)                              jul '017

.. staat voor Zelfvoorziening.nl
Getallen tussen haakjes achter de titels: nummer van de Nieuwsbrief waarin.
Oorspronkelijk links naar betreffend artikel.

Comment/reactie. Antwoorden vermeld, voor zover.   

Vrijheid en deugd.
-------------------------
Van iedere geldelijke transactie
ontvangt elke burger en door deze de staat
een variabele fractie.
Belastingen, basisinkomen, aldus volautomatis
innen en uitkeren nagenoeg gratis.
Tegelijkertijd onrecht, onzin vermeden
loonslavernij, ratrace bestreden.
-----
Dec.'01. Titels ook wel Geld' en Sociotax.

Npi.pleio.nl , concept-deltaplan-voor-bestaanszekerheid-en-deregulering.
: En vergelijk evt. Programma zoekt partij. (21), Goed voor de werkgelegenheid.
(27)

Delangemars.nl , het einde cash geld gevaarlijk dichterbij.
: Een andere kant van de medaille: Vrijheid en deugd.
Voor nadelen van cash, zie De Volkskrant, Kan contant geld verboden worden ?
Overigens, bovengenoemd concept werkt merendeels ook bij normaal
voortbestaan van contant geld. Reden te meer al met al om internet, geldverkeer,
privacy onder toereikende politieke controle te krijgen.

Duurzaamdichten.nl

Follow the money. (ftm.nl)

De kwestie, kan contant geld worden verboden ?
Column dVk, 31.3.015.
: Wellicht een aardige toelichting.  (email)
-: Dank voor de originele invalshoek.

Onsgeld.nu 
: Vergelijk evt. Programma zoekt partij. (21) (email)
-: Haha, mooi! Bedankt.

Socialtrade.nl (voorheen Strohalm)
Fairfin.be
(emails, zie dl.1)

Basisinkomen, basisbezit
-----------------------------------
Delangemars.nl , ... .
: Gedachte-oefening bij basisinkomen: 1. Alleen bijstand vervangen door idem
basisinkomen. [voordeurdelerstoets, vermogenstoets]. Zogewenst vrij maar
relatief zwaar belast bijverdienen, zodat minimumloners en anderen niet in het
nadeel gaan verkeren. Loonpeil wat omhoog, veelverdieners meer belasten. Zie
evt. Programma zoekt partij. (21)
Goed voor de werkgelegenheid. (27)

Arjennijeboer.nl
: Bij Vraagtekens bij het basisinkomen. Zoek evt. op Basisbezit in .. .

Ommekeer-nederland.nl
: Mogelijk interessant: basisinkomen, basisbezit op .. , zoekfunctie.
Aanbevolen: Programma zoekt partij (21)
Eveneens: .. , Studio, alle uitgaven.

Npi.pleio.nl , ook-de-ser-noemt-het-basisinkomen.
: Regelarme bijstand !
Van basisinkomen naar basisbezit: Bloemlezing basisbezit. (41)

Terrareversa.be
: Mogelijk van toepassing: Bloemlezing basisbezit. (41)

Nieuw-nederland.nu , waarom het basisinkomen geen geldkwestie is
: Interessante gedachten en programmapunten !
Mogelijk informatief: Duurzaam ... . (3)
Programma zoekt partij. (21)
Bloemlezing basisbezit. (41)
En zoveel meer.
Wellicht bij uw links: .. .

Jolandaverburg.blogspot.nl
: ... Onvoorwaardelijk basisinkomen lijkt te hoog gegrepen.
Vier volwassenen in 1 eigen huis en aardig overig vermogen kunnen zo leuk
sparen, beleggen en vacantie vieren.
Een voorwaardelijk basisinkomen zou met persoonlijke huur en vermogen
rekening kunnen houden. En met overige inkomsten. 
Is een minimumloon en erboven al een basisinkomen (of een aanvulling erop) dan
zouden alleen werklozen, studerenden en anderen voor het directe voorwaardelijk
basisinkomen in aanmerking komen.
Bijverdiensten vervolgens in mindering te brengen op het basisinkomen omdat
minimumloners voor vergelijkbare bedragen veelal hard moeten werken.
-: Mooi gezegd. Inderdaad als je met 4 volwassenen allen een basisinkomen
ontvangt wordt het een ander verhaal. Maar daarom pleit ik naast de invoering van
een onvoorwaardelijk basisinkomen ook voor belastinghervorming en hervorming
van de arbeidsmarkt. ...
: ... Hoe nauwer wellicht een basisinkomen-concept aansluit op een actuele
stand van zaken in deze, hoe sneller het zal worden gerealiseerd.

Luxetveritas.nl/blog ... .
: Minder technisch economisch maar toch erg macro en wellicht uiterst
informatief en interessant voor economen: .. . Bijvoorbeeld Bloemlezing
basisbezit. (41)

Freethinker forum , maatschappij kritiek.
: Bloemlezing basisbezit. (41)

Freethinker forum , politiek.
: Programma zoekt partij. (21)

Downtoearthmagazine.nl , boek-jesse-klaver-politiek-pamflet.
: Gelijke kansen voor iedereen' lijkt wat gedateerd.
"Temeer daar een dergelijk basisinkomen voortvloeiend uit een (sociaal liberaal)
basisbezit in het land van de gulden '97 het niveau van een bijstandsinkomen,
2000 (plm. bruto), statistis wel haalt en gelijke kansen met zekere resultaten
beloont.
"Zogenaamd gelijke kansen te voorzien van zekere resultaten in de vorm van een
basisinkomen voortvloeiend uit een basisbezit van natuurlijke en andere
hulpbronnen. Te verdienen topinkomen niet meer dan bijvoorbeeld een vijfvoud
(Aristoteles) ervan.
.uit Bloemlezing basisbezit. (41)

Downtoearthmagazine.nl , landgrabbing-roemenie-jacht-op-goedkope-landbouwgrond.
: Bloemlezing basisbezit. (41)
Basisbezit en migratie. (42)

Hetkanwel.net , finland-pioniert-nationaal-basisinkomen-experiment.
: Onvoorwaardelijk lijkt me niet slim. Zou het af laten hangen van huur-,
inkomens-, vermogens-, gezins- en verblijfsland positie.
Blijft het meer betaalbaar en komen de gelden terecht bij degenen die het nodig
hebben.

Klimaat, energie, duurzaam
--------------------------------------
Platform31.nl , ruimte, agenda stad
: Duurzaam ... . (3)
Zeespiegelstijging en rurale repopulatie. (38)
en diverse andere publicatis, zie .. , Studio, alle uitgaven,
bouwen, wonen, planologie

Libertaireorde.wordpress.com, klimaatconferentie-parijs-cop-21-de-firma-list-en-bedrog-wacht-ons-op.
: Zeespiegelstijging en rurale repopulatie. (38)
Of ook: Over Marx, marxisme, bloemlezing, 1. (34)

Downtoearthmagazine.nl , symposium-de-urgentie-van-klimaatverandering.
: Zeespiegelstijging en rurale repopulatie. (38)

Wijkrijgenkippen.nl , zal-de-top-in-parijs-klimaatverandering-kunnen-stoppen.
: Stoppen klimaatverandering ?
Zeespiegelstijging en rurale repopulatie. (38)

Wijkrijgenkippen.nl , e-100-000-voor-beste-energiebesparingsinitiatief.
: Top energiebesparing is Werken bij wonen, wonen bij werken’ al wil het er niet
erg in.
Zie, Files 1, werken bij wonen beleid. (24) en Werken bij wonen, wonen bij
werken, bloemlezing. (24)

Higher level.nl , ondernemerschap en innovatie.
Forum innovatieve nieuwe ideeën. 
: Werken bij wonen, wonen bij werken. Aanzienlijke winsten aan tijd, geld,
voertuigen, brandstof, gezondheid, milieu. Maar nog altijd geen Planologische
Kernbeslissing. Meer info.
Werken bij wonen, beleid. Zie Files 1. (24)
Werken bij wonen, wonen bij werken, bloemlezing. (24)
(niet geplaatst)

Heimansenthijssestichting.nl
: U gaarne attent makend op .. .
Groene planologie: Voorbij de groene grens. (2)
Duurzaam ... . (3)
Werken bij wonen, wonen bij werken, bloemlezing. (24)

Sociaal economis, divers
---------------------------------
Npi.pleio.nl , blog, westerse-arrogantie.
: Bij kwestie Oost Europa. Wie zijn We, het Westen, Rusland, de Russen enz. ?
Welk gedeelte van de bevolking had bij een eerlijke stemming op de Krim op
korte termijn inwoner van Rusland willen worden ? En zou dat gedeelte dan
russisch Krim gebied(en) vormen, het overige grondgebied langzaam maar zeker
overdragend aan de pro Oekraďne stemmers ?

Idem , overbodige-arbeid.
: Vergelijk evt. Goed voor de werkgelegenheid (27) , loos werk.
Zal ook breder in wetenschap en onderzoek loos werk overvloedig zijn aan te
treffen, mogelijk overbodige consumptie en dus productie brengt veelvouden ervan
in beeld.
Een aardige eigentijdse leidraad ertoe vormt uiteraard de miljarden-industrie
reclame.
Meer historis zou vooral in ontwikkeling van handel
* (naast technologie) qua
behoeften-bevrediging lees welzijn aanzienlijke inefficientie besloten liggen.
Zie evt. Kloostertuinen (4), laatste alinea.
*gevoed onder meer door inkomens- en vermogens ongelijkheid.

Delangemars.nl , top-zorg-verdient-tot-4-ton-medewerkers-massa-ontslag-of-loonsverlaging
: Loonsalaris organigram. (37) ps. krijtstreepbrigade !

(Laatste comments, zie ook hierboven, op de toenemend twijfelachtig bevonden
site. Meer: publigrafie '013.14, nwsbrf 43)

Hetpotentieel.org
: Mogelijk zijn diverse artikelen op .. interessant voor weergave in Het Potentieel.
Tav. van Armoede en rijkdom’ zou dat bijv. zijn: Loonsalaris organigram. (37)
En ook op andere thema’s nog een en andere voorradig: .. , Studio, alle uitgaven.

Zelfvoorziening
-------------------
Cashewstadstuinieren.nl
Wellicht informatief: .. .
Voor een gesponsorde link: .. , Studio, info.

Hetkanwel.net , zo-veel-land-kost-het-om-zelfvoorzienend-te-leven.
: Plus grond voor brandhout, bouw- (zie bv. Walwoning, .. , Studio) en ander hout.
Naast grond is er ook geld nodig. Voor aankoop en vervolgens regelmatige
aanvullende inkomsten.
Basisinkomen en basisbezit (zie dezelfde website) zijn daarbij handig.

Duurzamesamenlevingeconomie.wordpress.com , zijn onze toekomstige
samenleving en economie nog houdbaar ?
: Kijk voor een alternatief (andere economie) misschien eens op .. .

Lowimpactman.wordpress.com , waar-een-klein-land-groot-in-kan-zijn-ecologische-voetafdruk.
: Terugwerkende kracht. (42)

--------------------------------------
                                                                                              
^