<                             nieuwsbrief               46
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Bij jaargang 017

Over zijn, het zijnde en het kennen ervan  (2)

Opruiming      
  .
archief           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bladeren zelfvoorziening/Zelfvoorziening 
0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , X
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwsbrief  
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , X , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 15a
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 , 17 , 18 , 19 , X , 21 , 22 , 22sub , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , X ,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 , 32 , 33 , 34 , X , 36 , 37 , 38 , 39, X , 41, 42 , 43 , 44 , X
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        
Redactie: peter piscaer. Bijdragen in overleg.

                                                         
post: studioeen zelfvooriening.nlLeden/donateurs (
> ) ontvangen zogewenst per email een link naar de brief
bij nieuwe plaatsingen.
 
 
 
                                                                                          .
Bij jaargang 017.  1                                                               feb '017

Wemelt het inmiddels van divers 'groen' 2 en niet minder van 'duurzaam', onder andere per televisie waarneembaar maatschappelijk conservatisme, contractie
op gevestigden (namen, merken) en breedpubliekelijk scoren, kortom zich plooien
naar markten, zou de overhand hebben.
 
Zo ook tot diep in redelijk inflaterend maar duur betaald onderwijs doordrongen
techno-illusie: afgezien van electronica plus plus, veel min of meer hetzelfde,
slechts olie en steenkool te vervangen door zonnecelzee en windmolenwoud ipv.
wonen bij werken, werken bij wonen
3 en ander progressiv energie besparen.

Betrekkelijk simpele programmapunten als decimering reclame, afbouw betaald
voetbal, algemeen cookieverbod, delen loterij hoofdprijzen (is vermenigvuldigen
'geluk') komen eveneens nauwelijks langs, terwijl een vleugje basisinkomen
alweer af lijkt te druipen. 
 
Minder last over het algemeen hiervan bij concrete werkzaamheden binnen- en
buitenshuis. Tuinonderhoud in de winter op een laag pitje, boerenkool, prei, rozemarijn, ..., staan er mooi bij, wordt het met de pastinaken straks wat, gaan
de aangeplante vijgen goed uitlopen ? enz. 
Qua wildplukken zijn paddestoel wandelingen die zich concentreerden op fluweelpootje en oesterzwam alweer verleden tijd. Alleen judasoor (vlier),
waaiertjes en spoedig morieljes vergen enige oplettendheid.

Qua huisvlijt, paradijs voor doendenkers en nieuwe ambachtelijkheid: kokkerellen,
knutselen, klussen, kleding, ... , uit Rotterzwam een nieuw woord: aanrecht
agrarier. Hergebruik koffiedik
4 en oesterzwammen beloven de pan uit te rijzen.
------------
1 Bij jrg. 06, 07, 08, 09, 010: nwsbrf. 20, 24, 27, 29, 31.
Bij jrg. 013, 014, 015, 016: nwsbrf. 37, 39, 41, 43.
2 Langs het groene pad, nwsbrf 44.
3 Zie www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_24.html#fil
4 Gevorderd zelfvoorzien vervangt koffie door thee (munt, salie, citroenmelisse, ...)
uit achter- , voortuin of zelfs vensterbank.
Gemiddeld koffiegebruik vereist, zo klimaat het toelaat, een forse aanplant van te
verzorgen koffiestruiken plus plukken, branden, malen. Genoemde en andere
kruiden vragen tig minder grond en verzorging.
Een alternativ voor koffiedrab in paddestoelkweek zou stro zijn, maar ook dat is
nauwelijks een bijproduct van zvz. Innovatie in deze aldus. Bij afzien van boom-
stammetjes, wat zijn mogelijk goede kweekbodems voor de diverse zwammen ?
Voorlopig gestart met koffiedik en wil dat wat lukken voortgaan ook op stro of
zelfs compost.

-------------------------
                                                                                              
^
                                                                                                .
Over zijn, het zijnde en het kennen ervan
  (2)                      mrt.apr '017

2. Zijn en bewustzijn.  

Zijn' is in ieder geval aanwezig in bewustzijn in de zin van 'bij bewustzijn'. Gevoel,
beleving al dan niet samengaand met zintuiglijke gewaarwording, waarneming,
gedachten.
1 

Verder verkennen van de talrijke bewustzijnsvormen
2 hier niet aan de orde, noch
nadere zelfbeschouwende analyse ervan.
Wel lijkt duidelijk dat een mate van 'zijn' eveneens aan een (menselijk) organisme
in slaaptoestand kan worden toegeschreven.
   
In lichte slaap, half wakker of halfbewust, en gedurende al dan niet later herinnerd
dromen dat voort zou komen uit 'onderbewustzijn'. Aan het dromen zelf kan
mogelijk een aparte term: droombewustzijn, worden toebedeeld.

Of 'zijn' in onbewuste ervaring, gedurende droomloze slaap, buiten bewustzijn of
zelfs in coma aanwezig is, kan uiteraard niet direct worden waargenomen.

Wel kan uit aangetoonde hersenactiviteit of anderszins worden afgeleid of
verondersteld dat het er op enigerlei wijze was dan wel is.

Is betreffend organisme niet meer in leven, dan kan 'zijn' dat erin, ermee aanwezig
was per externe indicatie niet meer worden vastgesteld.
3

Of het los van het organisme, of ook al eerder (astraal lichaam), op een of andere
wijze bestaat, is gegeven de onduidelijke aard van dit 'zijn' betrekkelijk onzeker en
zou dan alleen of vooral door betreffend 'zijn' zelf direct zij het wellicht onbewust
kunnen worden ervaren.
4

Een conclusie die door waarnemingen, opvattingen, geloven over buitenlichamelijk
'zijn', ziel of leven en idem na de dood
5, althans niet wordt tegengesproken. 
-------------
1 Een zekere betekenistwijfel tussen bewustzijn als (vaag) gewaarzijn en
aandachtig waarnemen van bijvoorbeeld een gevoel, valt in het taalgebruik te
onderkennen. Het cognitive of gedachte-aspect wil daarbij nogal eens overwegen.
'Ik denk, dus ik ben' zou zo eerder 'ik voel, dus ik ben'    kunnen zijn, al zijn beide
(verwoorde) gedachten: ik denk dat ik ben ?
2 Zoals die onder woorden gebracht: bv. bewust zijn, verruimd bewustzijn,
zelfbewustzijn, gewaarzijn, besef, aandacht, ... .
3 Tenzij paranormaal, voorzover.
4 Indirect eventueel door anderen (bv. gekwalificeerde mediums) in enigerlei
contact met overledenen.
5 Bij leven voor de dood is 'buiten zintuiglijke waarneming' (e.s.p: extra sensory
perception) in de vorm bv. van telepathie nauwelijks omstreden. Hetgeen inhoudt
dat er vooralsnog nagenoeg onbekende buiten- en tussenlichamelijke natuurlijke
gegevenheden zijn.

3. Kennen van 'zijn'.  

Direct, empirisch kennen van 'zijn' geeft ervaring ervan in gevoel, beleving, zoals
samengaand met zintuiglijke gewaarwording, waarneming, gedachten.

Dat wat gevoeld, gehoord, gezien enz. wordt en hoe, kan wellicht worden opgevat
als een invulling van dat 'zijn' aan uiteindelijke 'elektro-moleculaire' signalen of
toestand in het centrale zenuwstelsel.
1

Deze in toenemend detail beschreven 'biochemische' processen zijn klaarblijkelijk
geheel anders dan wat gevoeld, gedacht, beleefd wordt.
2  Niettemin wordt het
laatste, dat vrij gelijkmatig varieert met het eerste, nogal eens gereduceerd tot het
eerste, dat het (mede) veroorzaakt en vorm geeft.
       
Dient veel 'zijn' zich onmiskenbaar aan, pijn en ander duidelijk gevoel, smaak,
geur, geluid, beeld, en gaat opmerken, waarnemen ervan ongeveer vanzelf,
overeenkomstige aandacht of bewustzijn kan er soms meer en minder op ingaan,
vanaf gaan of overgaan op een ander (mentaal) zijnsgegeven of activiteit. 

Passief ervaren of er meer actief bij stilstaan zodat andere zijnsindrukken
verdwijnen naar de achtergrond. 
Gewaarzijn van specifiek gevoel, smaak, geur, geluid, beeld, totdat de veelzijdige
en betrekkelijk amorfe stroom van gevoelens, gedachte-fragmenten en sturingen
3 ervan, weer voortgaat. 

Minder duidelijke en sub-zintuiglijke gevoelens zoals stemmingen, gedurig
onderliggend aanwezig, die weliswaar impliciet worden ervaren maar niet
bewust opgemerkt en als zodanig gekend, vallen mogelijk pas op wanneer ze
sterker of juist zwakker doorkomen.

In die zin worden aspecten van 'zijn' vooral positief onderscheiden en blijft het
minder of bijna niet opgemerkt zijn van aanwezige innerlijke kwaliteiten
4 nogal in
het ongewisse voor het zelfwaarnemend zelf. 
----------
1 Zoals primaire kleuren talloos veel kleuren kunnen genereren, zo zouden
primaire elementen van zijn en gewaarwording ten grondslag kunnen liggen aan
de nagenoeg eindeloze variatie van gevoelens, zintuiglijke ervaringen en
gedachte-aspecten.   
2 Zie par. 4, Herinneren, vnt. 1, Extreme vergroting ... .
3 Zie par. 6. Vooruit denken, verlangen, willen, vnt. 1
4 Vergelijk Qualia, Wikipedia. Hier, in deze beschouwing vooral samenvallend
met 'beleving'.    
Zie evt. ook Lijst van filosofen en wetenschappers en hun bewustzijnstheorieŽn.
---------------------
Te volgen
: 4. Herinneren, 5. Denken, 6. Vooruit denken, verlangen, willen, 7.
Taal, 8. Meer taal, 9. Nog meer taal, 10. Direct en indirect kennen van zijn en
zijnden. 11. Onderzoek van 'zijn', 12... .
Voorafgaand : 0. Inleiding, 1. Zijn en het zijnde.

                                                                                                      
^ .
Opruiming                                                                                apr'017

Zolang de voorraad strekt. Restant fotocopieŽn van Studio zvz teksten
(gevouwen/gebonden). 10 ct. per blz, evt. gedateerd, gesigneerd, incl. port.

                                                                                                 blz.a5  expl.
                                                                                                
---------  -------
'78/94  Walden drie, poŽtis essay.                                               80         3
'83  Cittie zucht, gedichtbericht.                                                     4         6
'83  Zelfvoorziening als banenplan.                                              20         3
'83  Schelpwoning. bouwbeschrijving.                                            3         4
'85  Schrift en zelfvoorziening. (!)                                                 12         3
'86  Zelfvoorziening in stadsverband.                                           52         3
'88  Zelfvoorziening en anarchisme.                                             16         2
'96  Economie van zelfproductie.                                                  32         3
'97  Zelfvoorzienend ondernemen. (loc shop)                               16         3
'99  Walden vier 1, een planologie voor de
voetganger. poezie, proza.                                                           84.         2

uit Zelfvoorziening als banenplan: 'Werkloosheid is naast energie en milieu
vraagstuk no 3 dat in een zelfvoorzieningsmodel (transport- en arbeidsverdeling-
arm) als opgelost kan worden beschouwd.'
   
Voor een volledige lijst, ook geschikt voor (verkoop)expostie in boekhandel of anderszins: studioeen at zelfvoorziening.nl

---------------                                                                                       ^