<                                              nieuwsbrief zelfvoorziening
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
10                                                              jan.feb '04

inhoud nieuwsbrief   1- 9

van de redactie

webeditie walden vier

lente in Brighton
   
                            
  .
                                                                                                      .
                                                                                                     
^
Inhoud nieuwsbrief 1 - 9

--------------------------------------------------------------------- 1     
Zelfvoorziening en biologise land en tuinbouw                                 peter piscaer

Gered gereedschap                                                                                citaat

Aangeboden                                                                    studio zelfvoorziening

Deelmulchen en zwerfaardappelen                                       

Globalisering

-------------------------------------------------------        
Voorbij de groene grens                                                   studio zelfvoorziening

Homesteading                                                                                       citaat

Deelmulchen, eind september

Cursus zelfvoorziening
--------------------------------------------------------------------- 3  
Duurzaam ...                                                                   studio zelfvoorziening

Kloostertuinen                                                                                       citaat

Deelmulchen, winter

Cursus zelfvoorziening 2

--------------------------------------------------------------------- 4
Fornuiskachel                                                                 studio zelfvoorziening

Kloostertuinen 2                                                                                     citaat

Stadslandbouw                                                                               city farmer

Netwerk zelfvoorziening
--------------------------------------------------------------------- 5
Ursa Major, utopisch project 

Tuinvreugd, half maart

Zelfvoorzieningsplan voorstad Kopenhagen                                               citaat

Gratis zaad en goede raad                                                    nationale proeftuin

Inwikkelingslanden                                                                denieuweomroep

Platform lichthinder
--------------------------------------------------------------------- 6
Agrocritic                                                                                              citaat

Genenspotten                                                                                       aseed

De ecologische voetafdruk

Kleinste voetafdruk                                                                              gedicht

Grondoppervlak nodig voor de verbouw van (voedsel)gewassen          rein de jong

Tuinvreugd, half juni
--------------------------------------------------------------------- 7
Meer zelfvoorziening                                                                              citaat

Klimaatsymbool                                                                       saveourclimate

Recht op voedsel                                                                                fair food

Tuinvreugd, half augustus

Oogstactie                                                                                  nat.proeftuin

Skybeamers                                                                      platform lichthinder

Netwerk                                                                          alternatieve reizigers
--------------------------------------------------------------------- 8
Wereldsupermarkt                                                                                 citaat

Vooruitgang                                                                              milieudefensie

Green gathering                                                               alternatieve reizigers

Bloemen zonder gif                                                                  natuurverrijking

Eetbare dahlia                                                                        dahliavereniging

Tuinvreugd

Lapjes land                                                                                    leeftuin 15
--------------------------------------------------------------------- 9
Basisinkomen en zelfvoorziening, bloemlezing                                         citaat

Tuinvreugd                                    

Bericht                                                                                         wandelpool

Oppervlak zelfvoorziening

Uit te rekenen                                                                                     gedicht

Webeditie Walden vier

Klimaatsymbool                                                                       saveourclimate

Slapeloze nacht                                                                 platform lichthinder

Legbatterij                                                                                    wakker dier

--------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
^
                                                                                                                
Van de redactie                                                                                          .

Een goed ' 04.  Ook voor de zelfvoorziening. Met de nieuwsbrief voorlopig wat pas
op de plaats. Inhoudsopgave van voorafgaande nummers biedt ertoe een goede gelegenheid.
Voornemens verder dit jaar meer af te dalen naar concreter bereik, zo mogelijk. Bouwen, mode (zelf kleding maken), medicijnen (zelfgenezing, -medicatie). En,
bij uitblijven van aansturing van buitenaf (inzendingen) de nieuwsbrief vrijer in te
zetten voor studio zelfvoorziening publiciteit.

5 jan.  Edoch, prioriteit vooral voor de al lang op stapel staande brochure
Zelfvoorziening en laagdrempelig rentenieren.
Eveneens aan bod kome het Korte kringloop concept van wijlen Rein de Jong,
een meer natuurkundig argument voor de zelfvoorzienende productiewijze.
En met de voorhanden zijnde zinsnede voor no. 11 gaat naar alle
waarschijnlijkheid een Homesteading 2 te water.                                             
                                                                                                 ^      .
---------------------------------------------------------
studio zelfvoorziening, de webeditie van                                  
inzage :

Walden vier, 1, een planologie voor de voetganger          

is uit. (conceptuele) sociopoezie & proza, blz. 82plus, zipkb. 31, prijs 0.

--------------------------------------------------------------------------- ------------------------
                                                                                                                 
Gedurende crocusvakantie (21 tm 29  februari a.s.)kunt u gratis een training         krijgen in Brighton in earthship technieken. Earthship Brighton is al in de afbouwfase en ligt in een prachtig park net                                                    
buiten de stad. De workshop wordt gegeven
door een ervaren earthship projectleider en
de volgende  werkzaamheden staan op het
programma: vloeraanleg, plafondbouw, leem-
stucen, watersystemen.              
De kosten voor onderdak zijn ca 100 euro per
week. Als je een auto hebt kunnen we regelen
dat enkele medecursisten de reiskosten met je delen.     
  Aanmelden via  info@owaze.nl,
  www.owaze.nl
============================================
                                                                                                                   
                                                                                       ^