<                                   nieuwsbrief zelfvoorziening
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11                                                            mrt.apr '04


homesteading 2                                                                                   citaat

tuinvreugd

huisvlijt

toename lichtvervuiling                                                      platform lichthinder

owaze (eco)lezingen                                                                           owaze
                                
  .
                                                                                                    .
                                                                                                   
^
HOMESTEADING 2

Borsodi stelde voor kleine leefgemeenschappen te vormen die tot op zekere
hoogte zelfvoorzienend zouden moeten zijn. De eerste Homesteads, gedeeltelijk
door de staat gefinancierd, aanschouwden het levenslicht. Het project werd een
groot sukses.
-------------------
Uit: Alle ruimte voor alternatieve leefwijze in Amerika. Frans Mooren, De Kleine
Aarde 33, 1980.

Zie ook Nieuwsbrief 2, Homesteading. En Boeken, voor ' 70.
Het project was op uitnodiging van de gemeenteraad van Dayton (Ohio) ten tijde
van de crisis. Na 1930 waarschijnlijk. In This ugly civilisation, 1929, later bewerkt
tot Flight from the city, bepleitte Borsodi decentralisatie van productie en waarschuwde voor een economische ramp.
Een en ander leidde tot oprichting in 1936 (1) van de School of Living met kleinschaligheid, decentralisatie en het opzetten van werk/leefgemeenschappen
op het programma en, van latere datum ? het tijdschrift Green Revolution.
Uit de School of living' kwam in de zeventiger jaren de School of homesteading (2)
voort die Frans Mooren in het artikel onder meer bezocht.

Inmiddels niet meer bestaand deze laatste school voorzover uit een Google
zoeken met-de-exacte-woordcombinatie valt op te maken. Materiaal eromtrent
uiteraard wel, zodat bijvoorbeeld het weergegeven eenjarige ! lesprogramma
nader zou kunnen worden nagegaan.

* Biologische landbouw en gebruik van kassen.
* Kleine veestapel opzetten en verzorgen, zoals geiten (melk), schapen (wol en
melk en kaas), bijen (honing) enzovoort.
*Voedsel opslaan in kelders; inmaken; drogen.
* Waterkultuur; het maken van een visvijver als voedselvoorziening. Hiermee zijn
door het New Alchemy Institute al flinke vorderingen gemaakt en wel op basis
van methoden gebruikt in China.
* Bouwen en onderhouden van leef- en werkruimten, waarbij doelmatigheid voorop
staat. Ook andere woonwijzen worden gebruikt, zoals de Indiaanse.
* Samenstellen en onderhouden van een klein machinepark, zoals traktor, kleine
vrachtauto, pompen en kleine, weinig energiegebruikende apparaten.
* Zachte technieken, waterbevoorradingssystemen, zonne- en windenergie,
afvalhergebruik en dergelijke.
*Bosbeheer, verantwoord kappen en opslaan, boomplanten, weg- en
bruggenbouw.
*Ambachten, zoals keramiek (mokken en schalen), waarbij begonnen wordt met
klei zoeken.
*Maken van kleding, waarbij begonnen wordt bij het schaapscheren.

De veronderstelling: 'Ondanks de moeilijke start en het geringe aantal deelnemers
dit jaar, ben ik er van overtuigd dat er binnen een paar jaar wel meer Schools of
Homesteading te vinden zullen zijn in de USA.' is op langere termijn klaarblijkelijk
niet uitgekomen.
En zo'n school is natuurlijk mooi, maar waar en hoe het geleerde in praktijk te
brengen ?. Zoals indertijd hier te lande in 'centra' allerlei leuke groene dingen
werden gedaan waarvan de toepassing een kavel met opstal of bouwvergunning,
een flinke spaarcent en of een gedurige bron van inkomsten veronderstelde. (3)

Zoeken met-alle-woorden op paginas in het Nederlands leverde vooral de boektitel
Homesteading: how to find new independence on the land, G.Logsdon, Emmaus
1976, en de 'homesteading theory of property' van filosoof John Locke (4), die
vanuit 'n idee dat natuurlijke hulpbronnen in beginsel van iedereen dan wel van de
residerende bevolking zijn, gemakkelijk lijkt te kunnen worden weerlegd.

In tegenstelling tot de School of homesteading' bestaat de School of living' nog
steeds (5) zij het in wat verspreide focus waaronder een viertal leefgemeenschap-
pen, waarvan het zelfvoorzienend gehalte mee zou kunnen vallen of tegen.    
Van het tijdschrift Green Revolution is een laatste nummer online 1999 gedateerd.

Meer nadruk nog op leefgemeenschap dan op economise zelfproductie is te
vinden in de overige plekken die Frans Mooren bezocht.
De wel erg spirituele Hilarian Community in Ithaka, waar ook een Self Reliance
Center als knooppunt fungeerde van allerlei woon- en werkgemeenschappen en
kleinschalige bedrijfjes.
En vervolgens twee (van de zes) gemeenschappen aangesloten bij de Federation
of Egalitarian Communities, die geinspireerd zouden zijn door het licht utopische
Walden Two van gedragsonderzoeker B.F.Skinner. Reden de Federatie op het
wwweb nog eens te bezoeken. Zeven communiteiten nu, Walden Two niet
aangetroffen. (6)

Het accent op woon-, woonwerk- en leefgemeenschap, in overeenstemming
overigens met de tijdgeest, vloeit mede voort uit de Guide to cooperative
alternatives, waaruit Frans Mooren een keus maakte.
De Guide lijkt niet meer online, maar staat onder meer bij  Empowermentbooks.com onder history-empowerment in the 1980's, als volgt
aangegeven: A Guide to cooperative alternatives: participeren in
gemeenschappen, sociale verandering, welzijn, aangepaste technologie,
netwerken, en bijna al het andere hoopvols.
Dat zelfvoorziening (self-sufficiency) indertijd in ieder geval maar nu toch ook nog
een rol speelt in de 'communities' moge blijken uit het gegeven dat een zoeken
op het trefwoord in een lange lijst van intentionele communiteiten een redelijk
aantal treffers scoorde, waaronder Los Horcones Walden Two.

Aldus voorzover een opdatering van citaat en artikel ' 80.
Compleet wellicht met een kijkje bij erin in aanvang genoemd Mother Earth News
als ook het New Alchemy Institute.

Mother Earth News, onder vleugelen van een tijdschriftenconglomeraat, heeft het
allemaal nog in huis. Je woning bouwen voor 5000 dollar van hout uit eigen tuin,
rubrieken doe-het-zelf, homesteading, boeken als The encyclopedia of country
living: alles wat je moet weten om geheel zelfvoorzienend te zijn, inclusief hernieuwbare energiebronnen, of Living on an acre: een beknopte en bijdetijdse
handleiding hoe een schuur te bouwen, tuinieren voor zelfvoorziening in plaats van
tuinieren voor geld, kleinvee houden, landverzorging enz., en niet te vergeten een
cd met 2500 artikelen uit de jaargangen ' 70-80.

Het New Alchemy Institute is nu The Green Center.
Bewaarplaats vooral van de New Alchemy Quarterly zo lijkt het, met uitgebreide
index van verschenen nummers en artikelen. Een en ander ook online in te zien,
al zal het gewenste artikel er regelmatig niet bij zijn. Sterke punten wellicht de
afdelingen Bioshelter en Aquaculture.
Veel permacultuur. Self-sufficiency lijkt te ontbreken, zo ook een zoekfunctie op
de index.
Merk op dat NAQ niet staat voor Never Asked Questions.

-----------
1. 1934.
2. Voorzover 'homestead' verwijst naar de meer en minder zelfvoorzienende
huishoudingen waarmee Amerika eertijds in hoog tempo werd gekoloniseerd, is
een zekere nostalgie aan de term niet vreemd.
3. Zie ook Zelfvoorziening en biologische land- en tuinbouw. Nwsbrf 1.
4. De bevoegdheid tot eigendomsoverdracht door het uiten van de intentie om dat
te doen ligt besloten in —danwel: is inherent aan— de bevoegdheid om goederen
in eigendom te hebben. Volgens de Lockeaanse libertarische “homesteading”-theorie, dat wil zeggen de theorie omtrent het als eerste in
gebruik nemen van grond, hebben individuen het recht om schaarse hulpbronnen
die aan niemand toebehoren te bewerken. Door de eerste bezitter van een
bepaalde hulpbron die aan niemand toebehoort te zijn bewerkt de bezitter de
hulpbron en wordt er eigenaar van.            
http://www.libertarian.nl/NL/archives/000107.php  (exit)
5. Vandaag de dag actief betrokken bij: community land trust, intentional community ondersteuning, permaculture, ecologis gebruik van hulpbronnen, menselijke maat en locale self reliance, aangepaste technologie, alternative educatie, consensus besluitvorming, eerlijk bankieren en alternative geldvormen.
6. De nederlandse vertaling Walden Twee, uitgegeven bij Meulenhoff, wordt in het
artikel eveneens vermeld. Het copyright voor deze vertaling is uit ' 74. Het jaar waarin een pamflet, Model, daarin een tuinhuis Walden 3, in honderdvoud werd
verspreid als ook in een doctoraalscriptie sociologie (UvA) opgenomen. Mogelijk
verraste het de uitgeverij in ' 76 een Walden drie, poëtis essay' te ontvangen, zozeer dat het niet werd uitgegeven.
                                                             
                                                                  B.F.Skinner bij de Walden vijver in
                                                                  Massachusetts, USA, met Juan
                                                                  Robinson, Mireya Bustamente en
                                                                  Linda Armendariz, stichters van de
                                                                  leefgemeenschap Los Horcones.
                                                                  Skinner toonde ons de Walden vijver
                                                                  waar hij veel zwom (met Fred Keller)
                                                                  toen ze jong waren. Dezelfde vijver
                                                                  waar H.D.Thoreau "Walden" schreef.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                 
^
                                                                                                                     .
Tuinvreugd

Tweede helft van maart. Vrij plotselinge duik in het voorjaar.
Bieslook, knoflookblad, maggikruid, beginnetjes van dovenetel, overwinterde
peterselie en piepjong zevenblad bijten de spits af.
Boerenkool, prei, salie waren er al. Ook in de dieptekas doet de peterselie nog
niet veel.
In de grond verder aardpeer, pastinaak, in de kelder de laatste aardappelen,
appels en diverse inmaak.
Een tweede plastic emmer met witlofwortels van de kelder verplaatst naar de
woonkeuken waar ze in de hogere temperatuur en onder eenzelfde emmer
ondersteboven erop, snel uitlopen. Minder compact maar malser en beter van
smaak toch dan die o zo goedkoop in de winkel. De wortels buiten, van lof
ontdaan ook en bewaard in de grond onder bladeren, deden nog niet veel maar
zullen nu niet lang meer op zich laten wachten.
Een proef waarbij het loof natuurlijk afsterft en de in de grond blijvende wortels
onder een flinke laag mulch eveneens opnieuw uitlopen, zou indien geslaagd een
optimale buitenkweekwijze aanreiken.

De mulch in de buitentuin was redelijk intact, hier en daar slechts wat doorgroeid.
Het 'oprollen' ervan met behulp van hark gaat weliswaar niet vanzelf. Mogelijk dat
een ander type hark de klus gemakkelijker helpt klaren.
Laatste pastinaken eruit, stampeulen en tuinbonen erin, bladeren harken,
hazelaarsnoei tot handzaam brandhout verwerken en begin april de lastige
winterwortel met plantuien uit de winkel plus de voortreffelijke pastinaak van
eigen kweek.

soep

pastinaak, aardpeer, maggikruid,
doveneteltop, knoflookblad,
bieslook, peterselie
kruidenbouillontabletten
evt. eieren en andere toe- of afvoegingen.

nagerecht

engculu daagun in sgil op cagolplaat guroosturdu oovurjaarugu haazolnootun.
ut sumum !
-------------                                                                                                     .
                                                                                                
^
Huisvlijt

Over de ritssluiting. In zoverre simpel dat deze kledingapplicatie evenals bijvoorbeeld de koffiezetautomaat in de zelfvoorzienende huishouding min en meer
ongewenst is.
Een terugval op koffie opgieten wanneer de automaat echt stuk is, want zodoende
1 massaproduct minder, is voor welwillende gemakkelijk haalbaar, spaart geld en
kost of geeft wat tijd.
Een rits echter van nog in goede staat verkerende kleding die het begaf vraagt om
reparatie. Hetgeen uitbesteed vrij veel geld kost. Zelf doen dus. Rits kopen en inzetten moet voor dezelfde welwillende eventueel met wat oefening te doen zijn,
spaart geld en kost of geeft tijd.
Eleganter echter uit een oogpunt van zelfvoorziening zou het zijn de gelegenheid
te baat te nemen om te oefenen op rijg-, knoop- of andere sluiting.
Vrij alsdan van de op zich ingenieuze ritssluiting en ook de naaimachine niet
ingezet.
------------  pp.                                                                                                
                                                                                         
      ^
Toename lichtvervuiling                                                                             

Nieuwe gegevens van de DMSP satellieten. Afgelopen zomer zijn de kaarten van de lichtbronnen van het jaar 2000 gepubliceerd. Dankzij het RIVM die de data ‘vertaald’ heeft, werd een eerste analyse gemaakt door de beelden van het jaar 92/93 te vergelijken met de beelden van het jaar 2000. Aangezien alle satellieten sinds 1992 met dezelfde apparatuur uitgerust zijn en de beelden op dezelfde manier verwerkt worden, kunnen de beelden goed vergeleken worden. Conclusie:
Er is een duidelijke afname van het deel van Nederland dat relatief nog donker is, waar weinig licht geproduceerd wordt. Het donkerste gedeelte van Nederland is tussen 1992/93 en het jaar 2000 afgenomen van 11% naar 5%, terwijl het meest lichtvervuilde gedeelte in die 7 jaar toegenomen is van 3% naar 7%.
Zelfs in die korte tijd van 7 jaar is de toename opvallend.  Nederland is al het meest lichtvervuilde land ter wereld en onze koppositie komt geen moment in gevaar.
De gehele tabel is te vinden op de website: 
www.platformlichthinder.nl
                                                                                                                   
                                                                                                 
^
Owaze (eco)lezingen                                                                                

Een keer per maand, met uitzondering van juli en augustus organiseert Stichting
Owaze i.s.m. Van Binnen en De Groene Passage een (eco)lezing.      
      
: Het belichten van allerlei aspecten van duurzaam bouw en wonen, met als
uitgangspunt het begrip earthship. 
Het accent van de lezingen ligt zodoende op duurzaamheid en autarkie. Mensen
of instellingen die op dat terrein een voortrekkersrol vervullen nodigen wij uit om een lezing of presentatie te verzorgen.
Owaze biedt gastsprekers een onkostenvergoeding in de vorm van een 1st klas
NS trein kaartje, een strippenkaart, en en een maaltijd. De Groene Passage stelt
een videobeamer beschikbaar.                             info:  info@owaze.nl

                                                                                                    
^
===========================================================
                                                                                                                    .                                                                                                                    
.