<                                           nieuwsbrief zelfvoorziening
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
20                                                        jan.feb.mrt '06

inhoud nieuwsbrief 11-19

bij jaargang ' 06

                                                                                                            
  .
                                                                                                       .
                                                                                                     
^
Bij jaargang ' 06

Lezende, wederom een goed jaar.
De voorlopig laatste kwartaaluitgave van de
nieuwsbrief beperkt zich tot inhoudsoverzicht van voorafgaande negen nummers.
Voldoende te (her)lezen en eventueel te overdenken wellicht.
Met nummer 21 gaat een datering per bijdrage van start. Is de brief na kortere of
langere tijd van ongeveer eenzelfde lengte als voorafgaande afleveringen dan ver-
huist ie naar het archief en begint met schone lei een nieuwe. De gedrukte en per
post verzonden versie van de periodiek is met no. 20 de laatste. Voor donateur
is het e-schrift ook per toegezonden link (achteraf) beschikbaar.

Worde de content er niet minder om en het groene uitroepteken
!!! treffend ge-
plaatst.

===========================================================
 

Inhoud nieuwsbrieven 11-19
-------------------------------------------------------- 11       mrt-apr 04
homesteading 2                                       citaat

tuinvreugd

huisvlijt

toename lichtvervuiling           platform lichthinder

owaze (eco)lezingen                               owaze

--------------------------------------------------------- 12       mei-jun 04
terugblik De Kleine Aarde                         citaat

tuinvreugd

huisvlijt

webeditie Een reis naar de rand van het derde millennium

giftige stoffen                                   greenpeace

bloeiende kernen                             nat.proeftuin

---------------------------------------------------------- 13        jul-aug 04
terugblik De Twaalf Ambachten 1                citaat

webeditie

tuinvreugd

huisvlijt

culinaire kwaliteiten

----------------------------------------------------------- 14       sep-oct 04
terugblik De Twaalf Ambachten 2                 citaat

webeditie

verandering website

tuinvreugd

huisvlijt

verandering nieuwsbrief

----------------------------------------------------------- 15       nov-dec 04
sinks                                                         citaat

utopische verkenningen 1

-----------------------------------------------------------
16        jan-mrt 05
bij jaargang ' 05

tuinstad                                                    citaat

utopische verkenningen 2

-----------------------------------------------------------
17        apr-jun 05
zelfvoorzienende stad                                  citaat

hoe houdbaar is een anti atoom standpunt

utopische verkenningen 3

-----------------------------------------------------------
18        jul-sep 05
oorsprong van de stad                                 citaat

commentaar bij een covertekst

utopische verkenningen 4

----------------------------------------------------------- 19       oct-dec 05
co÷peratieve kolonies                                  citaat

autonome zelfvoorziening / d.i.y.                 bericht

utopische verkenningen 5 (slot)

groen uitroepteken
-----------------------------------------------------------------------------------------------