<                                 nieuwsbrief  zelfvoorziening
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
30                                                                             jul - dec 09

        
  .
                                                                                                                      .
Inhoud nieuwsbrieven 21 - 29.

-------------------------------------------------------------------------   21        apr-jun 06
Basic property.  

Koop minder, koop anders, produceer zelf.

Programma zoekt partij.

-------------------------------------------------------------------------   22        jul-sep 06
Groene uitroeptekens.

Anarchisme en economie.

Webeditie Walden vier, 2.

Zelfvoorzienend bedrijf. 
  
     
-------------------------------------------------------------------------  23        oct-dec 06
Honderd mijl dieet.

Paardebloemstad.

Webeditie Walden vier, 2.

Wasnoten en zeepkruid.

-------------------------------------------------------------------------  24        jan-apr 07
Bij jaargang' 07

Zelfvoorziening en laagdrempelig rentenieren.

Files 1.

Werken bij wonen, wonen bij werken, bloemlezing.

-------------------------------------------------------------------------  25       mei-aug 07
Werken bij wonen op het web.

Walden vier, 3, autarceia.

Files 2.

Tuinvreugd, winterwortel zaairek.

-------------------------------------------------------------------------  26       sep-dec 07
Werken bij wonen op het web, 2

Werk-scheppings-co÷peratie.

Zelfvoorziening en zelfvoorziening.

Groene uitroeptekens ?

------------------------------------------------------------------------  27        jan-jun 08
Bij jaargang ' 08                                      
            
Werken bij wonen op het web, 3                      

Self-production.org.

Goed voor de werkgelegenheid.

Huisvlijt.

Nokturbine.

------------------------------------------------------------------------  28       jul-dec 08
Werken bij wonen op het web, 4

Compool.

Frederik van Eeden update.

Kraken en andere zaken.

Groen !

Groen ?

------------------------------------------------------------------------  29       jan-jun 09      
Bij jaargang ' 09

Werken bij wonen op het web, 5 (slot)

Nieuwe veren.

Windmolen nieuws.

Zonnewarmte opslag.

Frederik van Eeden update 2

------------------------------------------------------------------------------------------            ^