<                                 nieuwsbrief zelfvoorziening         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

40                                                  

        
  .


Inhoud nieuwsbrieven 36 - 39

-----------------------------------------------                                      36   jul-dec'012
Nawoord Walden vijf, samenvatting, evaluatie

Over Marx, marxisme, bloemlezing, 2

Tuinvreugd, slot

Zelfvoorziening, begripsbepaling inzage

Groene ontwikkelingen 3

-----------------------------------------------
                                      37   jan-jun'013
Bij jaargang 013

Overzicht van artikelen, publicatis, uitgaven

Terugblik huistuin

Loonsalaris organigram

Nieuwe links

Browserperikelen

Werkloosheid

-----------------------------------------------
                                      38  jul-dec'013
Aanbevolen browser(s)

Zeespiegelstijging en rurale repopulatie

Aangeboden

Publigrafie '011

Project A15

-----------------------------------------------                                     39  jan-dec'014
Bij jaargang 014

Compool afgekoppeld

Aangepaste zelfvoorziening

Meer Plato

Aangeboden

Nieuwe vermeldingen en links

De nokturbine als Ridge blade 
---------------------------------------------------                                                   ^