<                                          nieuwsbrief zelfvoorziening    
---------------------------------------------------------------------------------------------------
44                                                          jul-dec'016

Langs het groene pad

Notitie Oosterwold

Groene kernen

Over zijn, het zijnde en het kennen ervan      
  .
 
 
 
                                                                           . aug.sep '016
Notitie Oosterwold

Oosterwold: "Een ongekende stap richting landelijk en zelfvoorzienend wonen in
de Noordvleugel van de Randstad."
: Is er al iets bekend over de kosten van bouw-/tuin-/ agrarische grond in het
toekomstige Oosterwold ? Er tot zover niets over gevonden op de website[s].
-: Op dit moment zijn wij in gesprek met het RVOB om namens hun de grond
te verkopen, dit zit in de afrondende fase. ... . dec'013.
1

Immers, zou een experimenteel zelfvoorzienend 'bedrijfje' van 2500 m2 per
volwassene er betaalbare kavels (bv. 25.000,-) kunnen verwerven ?
2

In later stadium een m2 prijs niet zonder meer beschikbaar.  Wel een intake
formulier en idem aanmeldingsoverleg.
3
Middels projectontwikkelaar Wonen in Oosterwold'
4 toch een prijsinschatting
inclusiv kosten voor wegaanleg, water, groenbeheer en meer. Eu. 100 per m2
lijkt een veilige aanname. 

Meer rechtstreekse afname zal mogelijk een wat lager bedrag plus veel tijd aan
onderhandelen, regelingen en vergunningen kosten.  
Maar anderhalf tot twee ton voor een kaveltje (half voetbalveld) zelfvoorziening ?.
Trefwoord dat in planconcepten van de alternatieve woonwijk
5 niet ontbreekt, zij
het in nogal afgezwakte vorm
6 maar in overige Oosterwold documentatie 7 met
minder voorbehoud.

Zelfvoorziening als lokwoord van en voor wie ergens een klok hoorde luiden ?
Qua aangevoerde bouwmaterialen, apparatuurgebruik, mobiliteit, en overig
consumptiepatroon zal de zelfvoorziening ver te zoeken zijn, als wijk qua
energie en water aan- en afvoer mogelijk niet mits de nodige aangevoerde
apparatuur plus kosten voor lief genomen.

Of de voorgenomen stadslandbouw een overwegend percentage van
geconsumeerde agrarise producten gaat halen ? waarschijnlijk niet. Import, ook
qua grondstoffen, van buiten Oosterwold en verder zal gegeven veronderstelde
lifestyle aldaar aanzienlijk blijven. En de kans dat voedsel verbouwen op eigen
kavel marginaal blijft lijkt groot.                                                                  .

Zie evt. ook het Tiny house farm' concept. De piepkleine huisjes trend, over-
gewaaid uit V.S. armoede, die ook hier bij sommigen nu 'in' is.
"Landelijk op een grote lap grond om bevrijd en ook nog eens zelfvoorzienend te
zijn. In een compacte woning van 40 tot 75 m2 vloeroppervlak op een kavel van
ongeveer 600 m2."
8. Kosten 130-195.000.

Mogelijk grappig dat sommige straten/lanen namen van historise sociologen
voeren: Emile Durkheim, Auguste Comte, ... .
Wellicht was orientatie op deze 'dissidente'
9 socioloog , gegeven de 'off the grid'
voornemens, lonend geweest:

"Weg uit de stad. Hoe groter en compacter de stad hoe meer migratie naar
dunner bevolkt gebied (kleinere steden, dorpen, kortom de landstad) sociaal,
ecologis en economis raadzaam lijkt. Werkgelegenheid en of basisinkomen gaat
uiteraard mee.
Voor te ontwikkelen zelfproductie van grondstoffen en producten zouden langs
landweggetjes talloze kavels (2500 m2) beschikbaar kunnen zijn, het platteland
mede revitaliserend."
10

Wegen al aanwezig, grondprijzen tussen eu. 5 en 8 per m2,
11 : kavel
zelfvoorziening dan geen eu. 150-200.000 maar bv. 25.000.
Middels uitgekiende zelfbouw zelfvoorziening prettig onderdak voor eveneens
25.000.
12
Internetkabel en mogelijk waterleiding tegen een bescheiden maandelijks
bedrag. Deeltijdthuiswerk en deeltijdwerk in dorp of stad nabij verder te regelen.
    
Oosterwolds zelfvoorzieningspretentie geschrapt, rest het flexibele 'duurzaam'
dat, gegeven een (zeer) lange termijn waarschijnlijkheid van overstroming, alvast
in zou kunnen zetten op experimentele 'amfibie-bouw'
13 dan wel vrij
gemakkelijk verplaatsbare bouw.

Blijft wellicht een originele landelijke woonwijk met veel groen, biologise
voedselvoorziening en risico op valse cq. min of meer chaotise esthetiek.
Wil nog wel eens verkeerd uitpakken de 'vrije architectuur', zie bijvoorbeeld onder
veel meer de skyline van Den Haag op achtergrond soms van Nos journaal.

En of de standaard woningen van 'Wonen in Oosterwold' in onderling en wijkverband ook, dan wel het geplande Regen village
14 (eveneens met veel zelfvoorziening bla bla), duurzamer schoonheid toevoegen ?. 15               .      
-----------------------------------------------------
1 Uit Nwsbrf 43, Publigrafie 013,014
Zie evt. Zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief 39. Bij jaargang '014 vtnt 1.
2 Voedsel, kleding, onderdak, ..., met aanvaardbare, te benaderen niet-zelfvoorzienende marge. Vergl. evt. Studio, Plan leeftuin' en Kleinste
voetafdruk, Zelfvoorzienend bedrijf, Zelfvoorziening en zelfvoorziening.
Resp. nwsbrf 6, 22, 26.
3 http://maakoosterwold.nl/hoe-werkt-het/stappenplan
4 De m2-prijs in Oosterwold bedraagt op dit moment 29,00 (AO en grond).
Deze prijs zal waarschijnlijk binnenkort naar boven worden bijgesteld. Voor de
procedures en aanleg van voorzieningen moet u de m2-prijs, afhankelijk van de
grootte van de kavel, met een factor 2 tot 3 vermenigvuldigen.
WIO-info.pdf, p.6 en
http://woneninoosterwold.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-2016-2  [exit]
5 http://almere20.almere.nl/gebiedsontwikkeling/oosterwold/
Samenvatting 'Land-goed voor initiatieven'. 5. Oosterwold is duurzaam en
zelfvoorzienend. ...
6 Zie ook http://maakoosterwold.nl/hoe-werkt-het/spelregels-voor-ontwikkeling, spelregel 8
7 http://woneninoosterwold.nl/oosterwold/gebied/,                                       .
pdf Oosterwold is zelfvoorzienend.
8 http://woneninoosterwold.nl/woonconcepten/tiny-house-farm
9 Utopische verkenningen 1, nwsbrf 15.
10 uit Voorbij de groene grens, nwsbrf 2.
11 http://landprijzen.nl/landbouwgrond
12 Evt. te financieren uit een nog futuristis Basisbezit, basisinkomen. ...
13
Zie tzt. Walwoning (Studio, plannen projecten) drijvend. Ook Zeespiegel-
stijging ..., nwsbrf 38.
14 http://www.foodlog.nl/artikel/regen-villages-bouwt-geheel-zelfvoorzienend-
ecodorp-in-almere
 
15 Zie evt. nwsbrf 43, Zelfvoorziening en kunst, cultuur. Slotzinnen.          ^
------------------------------------
                                                                                                       .
Langs het groene pad   
1                                                         jul '016

Slingert wat door tijd en themablokjes.

Groene kerken  kerken kiezen voor duurzaamheid.

Groene gedachten  2009-2013,  blog.

De groene meisjes  blog, veganistis, veel groen, maar hoe groen bv. zijn
ananas en kokos ?

De groene golf  duurzaamheidscentrum Deventer.

The green living lab/Het groene leven lab  studenten V.U. Amsterdam. [exit]

Stichting Groenkracht  Delftse proeftuin.
De groene vinger  de tuin als laboratorium.
Groene ruimte maken.  [exit]

Groen gemak  informativ, 2009.
Gaafgroen  verdienmodel.
Gogreen  biobeurs voor natuurlijke, duurzame en (h)eerlijke producten.
Groene bouwmaterialen


De groene zaak  ondernemers voor een duurzame economie.
Het groene brein  wetenschappers voor een duurzame economie.
Vergl. evt.
Duurzaam ... . Zelfvoorziening.nl, nwsbrf 3.

De groene stad
Vergl. evt.
Voorbij de groene grens. Zelfvoorziening.nl, nwsbrf 2.

Urban greeners  doet denken aan Metabolic lab.
Metabolic lab
Vergl. evt.
On self-production. Self-production.org, news 2.

De mythe van de groene economie  boekbespreking.
De groene economie is een illusie  artikel Down to earth, platform voor groene
journalistiek.
Het groene pessimisme  boekbespreking, idem.

Groene spot. Climategate.nl, de groene kerk... .
achterhoede argumenten ? droge feiten mogelijk effectiver & vormen van
energiebesparing (wonen bij werken, werken bij wonen, minder apparatuur,
meer welbegrepen zelfvoorziening) ook in 'de groene kerk' taboe.

Npo Groen  allerlei, zie ook Nieuws.

--------------------------
1  Voorafgaanden: Groene ontwikkelingen 3,2,1, nwsbrf 36,32,31.                  
                             Groen ! en ?                          ,        28.
                             Groene uitroeptekens             ,        26,22,19.

                                                                                                      
^
Groene kernen                                                                      oct.'016

Een kern kan zijn een gehucht, dorp of stadje: aantallen huizen en gebouwen vrij
dicht opeen.

Sinds diverse herindelingen omvatten gemeenten vaak meerdere kernen, wat de
woonidentiteit meer diffuus maakt en ook uitbreiding met woningen, bedrijven en
andere functies soms verrommelt.

Planologis uitgangspunt daarbij veelal verplaatsing per gemotoriseerd vervoer
(auto, ...) in tegenstelling tot voetganger, fiets.

Bestaande kernen (overwegend) als focus bij woonplaatsontwikkeling zal taken
en aandacht onttrekken aan het meer en meer administrative, bestuurlijke,
abstracte 'gemeente' en onderbrengen in de concrete woonomgeving van
bewoners, de kern.

Bij voorkeur vrij compacte (autoluwe) bouw rond het centrum van de groene kern,
voetganger als norm, divers werken bij wonen, en overgaand in toenemend
ruimer, van eetbaar groen voorziene bebouwing.

Omliggend landbouw-, veeteelt- en ander gebied voor zover mogelijk op de kern
betrokken met diverse nieuwe elementen zoals pluktuinen, verspreide
woonwerktuinen
1 en nader in te vullen grensfuncties met andere kernen. 2

Groene recreatie al met al nabij. Geleidelijk vervangen van bestaande bomen en
struiken door noten- en vruchtbomen, grasvelden door toepasselijke nutstuinen,
zou het vergroeningsbeleid een aantrekkelijke impuls kunnen geven.
Ertoe ook een (jongeren)vereniging die tegen delen in opbrengst een en ander
mede verzorgt en onderhoudt.
3

Zodanige transitie van kernen, inclusief ondersteunende beleidsmaatregelen en
eventuele subsidies, kan middels instroom van 'stadsontvluchters' hier en daar
'krimp' tegengaan en meer toekomst bestendige groei genereren.
4

Toepasselijke ruimtelijke vormgeving vergt enig talent en studie, gegeven de
nogal eens abominabele esthetic van gebouwde omgevingen.
Zekere consensus over wat elders mooi en aantrekkelijk in het 'groene' bereik
5
en voorzichtig vervolgens inpassen ter plekke is mogelijk een goede aanpak
daarbij.
--------------------------
1 Kavels zelfvoorziening. Zie vorig artikel (Mogelijk grappig ...) en Zelfvoorziening
en laagdrempelig rentenieren' nwsbrf 24.
2 Sportvelden, voedselbos stroken tevens Co2 neutraliserend, ... .
3 Zelfvoorziening en laagdrempelig rentenieren, jong geleerd.
4 Vooral basisinkomen/regelarme bijstand, al dan niet vergezeld van betaalbare
woon/werkkavels, kan verhuizing naar kleinere gemeenten en kernen fors doen
toenemen.      
5 Minimaal beton, staal, kunststof, minder glas soms, betrekkelijk tijdloze
vormen en verhoudingen, goede detailering, menselijke maat.

                                                                                                     
. ^
Over zijn, het zijnde en het kennen ervan.  1                    nov.dec '016

0. Inleiding.

Aanvullend op voorafgaande en volgende economise, sociale, politieke,
planologise en rechtskundige beschouwingen, enkele filosofise overdenkingen.
Bewerking van eerdere analyses en benaderingen, voldoende origineel en
waardevol wellicht voor aparte, samenhangende weergave in een twaalftal
paragrafen.
Twee of drie per aflevering, achteraf soms licht te wijzigen dan wel van bijlagen
te voorzien.

Spaarzame spellingsinnovatis ook hier merendeels toegepast. Het soms
afwijkend woordbeeld zal voor sommigen betekenis kunnen verschuiven of het
beweerde minder serieus doen overkomen.
Bv. filosofis, filosofisch. (politic, politiek)

1. Zijn en het zijnde.

Zijn' verwijst hier naar leven, existentie, zoals ervaren, gevoeld, beleefd en wel als
zodanig, op zich.

Dit door eenieder (gedeeltelijk) direct waargenomen en waar te nemen 'zijn' is een
buitengewoon veelzijdig, gedurig veranderend 'iets', de stroom van bewustzijn,
van zijn.

Subjectief edoch objectief
2 en individueel. 3.

Per uitbreiding is dit 'zijn' (ook wel aangeduid plm. als ziel, geest, psyche) toe te
schrijven aan dieren, mogelijk in andere vormen ook aan planten, kortom aan
alles dat leeft, aan alle organismen. 

Het zijnde : voorafgaand 'zijn' in veelvoud, alle 'zijn'. Op zich niet iets enkelvoudigs,
anders dan een aanduidende gedachte van velerlei 'zijn'.
4

In een andere, hier niet bedoelde betekenis echter: er zijn, aanwezig zijn, verwijst
'het zijnde' eveneens naar al dat (meer objectief in de gebruikelijke betekenis van
het woord) is. Organis, anorganis, energien, krachten, bekend of onbekend. Het
fysis op enig moment al dan niet waargenomen of waar te nemen aanwezige. 

Naar zal blijken worden 'zijnden' in beide betekenissen direct dan wel indirect
(gedeeltelijk) ervaren, gekend, geweten dankzij 'zijn'. Buiten 'zijn' wordt niets
ervaren, gekend of geweten. Wel lijkt duidelijk dat psychis 'zijn' samengaat met
en (deels) voortkomt uit organis zijn.
5 
----------------------
1 Zijnsleer, ontologie, kennistheorie, epistemologie.

2 Objectief voorzover het gevoel, de ervaring, het (momentane) bewustzijn als
een werkelijk, een 'zeker en echt' iets wordt beschouwd. Het (menselijk) enig
echte 'iets', erbuiten kan weliswaar van alles zijn, maar wordt niet (bewust)
ervaren of gekend.
Gebruikelijke betekenissen van  'objectief', object-, dingachtig, ,tastbaar, door en
voor eenieder min of meer overeenkomstig  waar te nemen, zou kunnen worden
aangeduid als 'intersubjectief' omdat bijvoorbeeld een tafel of welk buiten
subjecten aanwezig verschijnsel dan ook, op zich iets zal zijn maar in laatste
instantie alleen in waarneming of overdenking van subjecten kenbaar is.

3 Als telepathie of collectief onder- dan wel bovenbewustzijn, innerlijke
verbondenheid van individuen, buiten beschouwing.

3a Gemeenschappelijk bewustzijn in de zin van hetzelfde boek lezen, lidmaatschap van dezelfde vereniging, in hetzelfde gebouw, dezelfde menigte zijn,
dezelfde taal spreken enz. enz. zal bij nadere analyse neer komen op ongeveer
gelijkend individueel waarnemen, ervaren, bewustzijn.

4 Aanduidende gedachten, refererend zoals hier aan iets niet zonder meer als
zodanig enkelvoudig aanwezig (het psychis zijnde, het fysis zijnde) kunnen
uiteraard ook verwijzen naar iets wel als zodanig enkelvoudig aanwezig (een
psychis zijnde, bv. het gevoelen, de beleving van een rups, een fysis zijnde,
bv. de organise, fysieke rups).

5 Of verondersteld eencellig organis zijn (evolutie) dit 'zijn' ontleent aan
moleculen en deze weer aan atomen of mede aan meer vooralsnog onbekende natuurlijke gegevenheden is een kwestie voor nadere overpeinzing.  
------------------------------------------
Te volgen : 2. Zijn en bewustzijn, 3. Kennen van 'zijn', 4. Herinneren, 5. Denken,
6. Vooruit denken, verlangen, willen, 7. Taal, 8. Meer taal, 9. Nog meer taal,
10. Direct en indirect kennen van zijnden en zijn, 11. Onderzoek van 'zijn', 12... .


                                                                                                      
^