<
                                          sites


Wat ruimere en andere randgebieden als onder Literatuur, maar zoveel mogelijk
wordt een gelijkende indelingssystematiek toegepast.
Opname van een link betekent niet dat met de inhoud ervan wordt ingestemd, al
is dit gewoonlijk min of meer het geval. Voor toevoegingen, omissies, op- en
aanmerkingen: 
mail, zie nieuwsbrief  

Meer engelstalig www.self-production.org/sites
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer algemeen


milieu, ecologie, duurzaam, gezond, natuur
economie
ontwikkeling
politic
divers


Algemeen  (zelfvoorziening)

projecten zelfvoorziening
facebook
forum
verdienmodellen
video
divers
engelstalig

  
------------------------------------------    >
Tuin          
Voeding
Kleding
Woning
     energiehuishouding
               waterhuishouding


--------------------------------------------------------    >>
Overige huisvlijt, ambachten, techniek
Gezondheidszorg    
Sport, spel, ontspanning, cultuur, reizen
Woongroepen, leefgemeenschappen, communes

 
                                                                                                                    .
                                                                                                       
^
Meer algemeen
                                            milieu, ecologie, duurzaam, gezond, natuur

milieuziektes  electrosmog vooral, bouwbiologie en tal van andere intrigerende
randwetenschappelijke zaken.  zou eenvoudiger en overzichtelijker kunnen.
uitgebreid literatuuroverzicht.


platform lichthinder  over lichthinder.

mondiale voetafdruk  ermee vergeleken staat een merendeels zelfvoorzienende huishouding van plm. 2500 m2 per volwassene als kleinste ruim aan de top.

duurzaamsite  digitaal den haag, onafhankelijk internet platform.

consuminderen  .startpagina

worldwatch institute
                                                                                                      
^

                                                                                            economie

vereniging basisinkomen  hoe onvoorwaardelijk is onvoorwaardelijk ? geen
tegenprestatie in de vorm van werk, of ook geen huur-, inkomens-, vermogens-,
verblijfslandtoets ?

netwerk basisinkomen  idem.

ons geld, geldschepping in algemeen belang   uitvoerig gedocumenteerd.
oplossing ? graag contra-expertise.

geef dat geld, 175 euro per maand, direct aan de burgers

complementaire economie  .startpagina - alternative geld- en ruilsystemen.
koren en kaf. zelfproductie ontbreekt nog.

                                                                                         ontwikkeling

oneworld.nl  omvangrijke portal met veel nieuws en thema's.

                                                                                                  politic

basis inkomen partij  zou zich daartoe kunnen beperken en onder meer geld-,
kies- en bestuurstelsel hervormingen achterwege laten. holle bolle gijs effect.

de groenen  de eerste enige echte ecologische partij van Nederland,
basisinkomen !


groen  Belgi

netwerk politieke innovatie  in de kantlijn van de politiek, basisinkomen oa.

                                                                                                  divers
peakoil.nl  crisis ?

neoweb  technologie forum, info.

kerktuinen  kloostertuinen, zie ook nwsbrf 3
                                                                                                       
^
                                                                                                                   
.

Algemeen
                                                                      
projecten zelfvoorziening

Meer en minder zelfvoorzienend, klein en groot, binnen- en buitenland, intro- en
extravert. Wordt veelal nogal luchtig met 't begrip zelfvoorziening omgesprongen,
een manier om het zvz gehalte van een project in te schatten mettertijd te
ontwikkelen aan de hand van in- en export van goederen, diensten, geld. Zie bv.
Het inkomen van een zelfvoorzienende huishouding 1-4. (Bl. zelfvoorziening
1,2,3,4)


Richting zelfvoorzienend leven, juist ook in de woonwijk   zvz presentatie
Transition town Nijmegen. [2012] (pdf). Kippen in de tuin, geen composthoop ?
In 'Zelfvoorzienend leven, toekomst' ontbreken mogelijk Compool en
Walwoning, zie Studio zvz. Eveneens: Koop minder, koop anders, produceer
zelf.


Kleinfarmhuus

Leven van het land

Weg naar zelfvoorziening

Wie dit leest is vrek

Transition towns  benaderingen van zelfvoorziening in wervend groepsverband,
aanvankelijk.


Zelfvoorzienend leven, de avonturen van   ook engelstalig

Zelfvoorzienendleven.be

Mae Terra

                                                                                             
facebook
Zelfvoorzienend leven en wonen

Zelfvoorziening - leven vanuit de basis

Zelfvoorzienend leven en wonen in Vlaanderen

                                                                                                 
forum
Zelfvoorzienend leven  .startpagina

Selbstver.org  forum, duitstalig
selbstversorgung  wikipedia

Ecologieforum   zelfvoorziening
                                                                                   verdienmodellen

Bij vermelde Projecten zelfvoorziening' veelal  als aanvullende inkomsten
aanwezig. Hier deze keer 'zelfvoorziening' als bron van inkomsten (workshops,
cursussen, verblijf) in op zich minder zelfvoorzienende bedrijfsvoeringen.

Tijdelijke vermeldingen, voor blijvende: zie publiciteits opties.

Nuttig landschap  kennisoverdracht 'zelfvoorzienend' leven.
Zie evt.
Zelfvoorziening met behoud van comfort  (2doc, 80 min.)
                                                                     

De weegbree  groeitraject zelfvoorzienend leven.

De Hazelhof   permacultuur en zelfvoorziening.

                                                                                                  
video
You tube, zelfvoorziening

Anticrisiswapen van Spaans dorp-Utopia

Young Greeks create self-reliant island society
(advertentie overslaan, in browser Firefox adblock plugin !)

The world of change  berichten met het label Zelfvoorziening, dec 2012.
Popup wegklikken. Aardige video's.

zelfvoorziening             
zelfvoorzienend leven
transition town

                                                                                                  
divers
Terugblik  de kleine aarde, nwsbrf 12

Terugblik  de 12 ambachten, nwsbrf 13, 14.


                                                                                           
engelstalig
Self-production.org
  zelfproductie, studio zelfvoorziening.

Many tracks  homesteading o.a.

Self-sufficiency  (dure) school voor zelfvoorziening.

Centre for alternative technology  Wales (uk), vercommercialiseerd, virtual tour !


You tube self-sufficiency   zie ook homestead, back to the land, diy enz.

Vimeo self-sufficiency  in enkele video's als tegenstelling tot goddelijke
voorzienigheid
.

                                                                                     
  ^
   .