<  studio            meer info
                                                      
  plannen, projecten
(beste weergave in browser Opera)
                                                                                      
alle uitgaven


NAAR DUURZAMER ANTWOORD
                                  op ECONOMIE ENERGIE MILIEU NATUUR WELZIJN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               
                                                                                             blz.a5

Een planologie voor de voetganger "              bloemlezing                                8

Zelfvoorziening als banenplan "                                                                     20

Schrift en zelfvoorziening "                           economie van spelling               
12
                                                                  
Zelfvoorziening onder gelijkheid en het innen van grondrecht "                         16

Zelfvoorziening in stadsverband "                                                                  52

Zelfvoorziening, begripsbepaling                                                                   16
                                                          
Zelfvoorziening en anarchisme "                                                                   20

Plan leeftuin                                                                                              
32

Autarceia                                                  locaal voedsel, bouwen                 4
Autarceia                                                  local food, building                      
4


                                                                                             
meer poŽzie
                                                              
---------------------------------------------------
Cittie zucht, gedichtbericht                         gedichtbericht                              4

Een nieuwe tuin                                         permanente datsja                       4
A new garden                                            permanent dacha                        
4

Nieuw beroep nieuwe kunst                                                                          
1

Uit te rekenen                                           groenvoorziening                          
1

Ruimtelijke ordening                                  planologie                                    
1

Vrijheid en deugd                                      sociaal financieel                           1

Duurzaam ...                                            beleid                                          
4
Programma zoekt partij
                                                                                 4
   

----------------------------------------------------------------------
Een reis naar de rand van het derde millennium
^                                       * 88

Walden drie
."                                          poŽtis essay                               80

Walden vier.
1. Een planologie voor de voetganger
                                                      * 84
2. Zelfvoorziening
                                                                                  * 80
3. Autarceia
                                                                                         * 88

Walden vijf.
1. Duurzaam ...
                                                                                    * 40
2. Kleinste voetafdruk
^                                                                             * 87
3. Koop minder, koop anders, produceer zelf
^                                           *130
4. Frederik van Eeden update
                                                                *101
5. Walden goodbye
^                                                                                * 60

Nawoord Walden vijf, samenvatting, evaluatie                                                
4
-----------------------------------------------------------------

In de ban van de tijd. feuilleton scenario       bij  Walden vier 1                       10

Iviti, over de relativiteitstheorie vooral           bij Walden vier 3                         20
Goed voor de werkgelegenheid                              ,,                                    
4
-------------------------------------------- 

                                                                                                             
en
                                                   
             --------------------------------------------------
Schelpwoning                                            bouwkunst                                  4

Stripschip                                                 scheepsbouw                              
4

Walwoning, terrasflat                                                                                 
16

Fornuiskachel                                                                                             
4

Biool en compool, plus                               waterhuishouding                        
5

    
                                                                                                       
verder
                                                             
  ---------------------------------------------------
                                                               basisbezit, basisinkomen
                                                            
Economie van zelfproductie"                                                                       32

Zelfvoorzienend wandelen, politiek                                                                
4
                                    
Zelfvoorzienend ondernemen"                     loc shop                                     16

Het inkomen van een zelfvoorzienende huishouding                                      
16
                                                 
                                                                                                           
ook
                                                              
---------------------------------------------------
Zelfvoorziening bij Plato, Aristoteles                                                            
12

Zelfvoorziening en biologise land- en tuinbouw                                                
4

Voorbij de groene grens                             planologie                                    
2

Een (gelijk) recht op grond                         bloemlezing                                 
4


                                                                                                  
tijdschrift
                                                             
  ---------------------------------------------------
Blad voor zelfvoorziening "                          no. 1- 10, ' 87                               4
Bladeren/zelfvoorziening                             no. 0 -  8, ' 97 - 98                        8
Nieuwsbrief zelfvoorziening                         no. 1 -    , ' 02 -                            8
                                                        
Basisinkomen en zelfvoorziening                bloemlezing                                 
4
Commentaar bij een covertekst                                                                    
2
Basic property                                                                                             2
Bloemlezing basisbezit                                                                               
4
Basisbezit en migratie                                                                                 3

Utopische verkenningen (1-5)                                                                      
40

Koop minder, koop anders, produceer zelf                                                     
2

Zelfvoorzienend bedrijf                                                                                   2
Vereniging voor zelfvoorzienend levensonderhoud                                            4
Zelfvoorziening en laagdrempelig rentenieren                                                   4

Werken bij wonen, wonen bij werken           planologie, bloemlezing                
2
Werken bij wonen op het web (1-5)              nwsbrf 25-2

Frederik van Eeden update (1-3, plus)                                                         
32
Walden goodbye                                                                                         
4
Een ruimtestation op aarde                                                                          
4

Over Marx, marxisme, bloemlezing, 1, 2.                                                      
6

Tuinvreugd.                                                verzameld uit nwsbrf                  20


                                       
Overzicht van artikelen, publicatis, uitgaven  >>

-----------------------------------------------------------
Alle teksten op Een reis ..' na, post-doct.
Voor doct.: Sociologische, scripties, afwijzingen, beroepsgang. 1976,
182a4 >
Meer sociologie (opgenomen in Een reis ..) 
>
Ook:  Een (gelijk) recht op grond, Frederik van Eeden update.

Prijs: 5 ct per blz. (los, .txt, .html).
Fotocopie restant opruiming, 10 ct per blz.   (gevouwen/gebonden, incl. port).
Evt. gesigneerd, zolang de voorraad strekt.

^ alleen beschikbaar als html editie. " alleen beschikbaar als fotocopie.
* : inzage.
Onderstreept blz.aantal is link naar item online,
leden/donateurs ontvangen links
op aanvraag
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor bestellingen of anderszins:
studioeen zelfvoorziening.nl
                                                  ^
  .