<  studio                 
                                 
meer info
                                                   
plannen, projecten

                                                                                            
alle uitgaven

NAAR DUURZAMER ANTWOORD
                                  op ECONOMIE ENERGIE MILIEU NATUUR WELZIJN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               
                                                                                               blz.a5

Een planologie voor de voetganger                bloemlezing                              8

Zelfvoorziening als banenplan                                                                       20

Schrift en zelfvoorziening                             economie van spelling             
12
                                                                  
Zelfvoorziening onder gelijkheid en het innen van grondrecht                       16

Zelfvoorziening in stadsverband                                                                    52

Zelfvoorziening, begripsbepaling                                                                   16
                                                          
Zelfvoorziening en anarchisme                                                                       20

Plan leeftuin                                                                                                 
32

Autarceia                                                  locaal voedsel, bouwen                  4
Autarceia                                                  local food, building                        
4


                                                                                             
meer poŽzie
                                                              
---------------------------------------------------
Cittie zucht, gedichtbericht                         gedichtbericht                              4

Een nieuwe tuin                                         permanente datsja                       4
A new garden                                            permanent dacha                        
4

Nieuw beroep nieuwe kunst                                                                          
1

Uit te rekenen                                           groenvoorziening                          
1

Ruimtelijke ordening                                  planologie                                    
1

Vrijheid en deugd                                      sociaal financieel                           1

Duurzaam ...                                            beleid                                            
4
Programma zoekt partij
                                                                                   4
   

----------------------------------------------------------------------
Een reis naar de rand van het derde millennium
^                                    * 88

Walden drie
                                            poŽtis essay                                 80

Walden vier.
1. Een planologie voor de voetganger                                                      
* 84
2. Zelfvoorziening
                                                                                  * 80
3. Autarceia
                                                                                           * 88

Walden vijf.
1. Duurzaam ...
                                                                                     * 40
2. Kleinste voetafdruk
^                                                                             * 87
3. Koop minder, koop anders, produceer zelf
^                                        *130
4. Frederik van Eeden update
                                                               *101
5. Walden goodbye
^                                                                                * 60

Nawoord Walden vijf, samenvatting, evaluatie                                            
4
-----------------------------------------------------------------

In de ban van de tijd. feuilleton scenario       bij  Walden vier 1                   10
Goed voor de werkgelegenheid                              ,,                                    
4
-------------------------------------------- 

                                                                                                                 
en
                                                   
             --------------------------------------------------
Schelpwoning                                            bouwkunst                                   4

Stripschip                                                 scheepsbouw                              
4

Walwoning, terrasflat                                                                                  
16

Fornuiskachel                                                                                             
4

Biool en compool, plus                               waterhuishouding                     
5

    
                                                                                                            
verder
                                                             
  ---------------------------------------------------
                                                               basisbezit, basisinkomen
                                                            
Economie van zelfproductie"                                                                       32

Zelfvoorzienend wandelen, politiek                                                              
4
                                    
Zelfvoorzienend ondernemen"                     loc shop                                   16

Het inkomen van een zelfvoorzienende huishouding                                   
16
                                                 
                                                                                                                
ook
                                                              
---------------------------------------------------
Zelfvoorziening bij Plato, Aristoteles                                                            
12

Zelfvoorziening en biologise land- en tuinbouw                                              
4

Voorbij de groene grens                             planologie                                    
2

Een (gelijk) recht op grond                         bloemlezing                                 
4


                                                                                                  
      tijdschrift
                                                             
  ---------------------------------------------------
Blad voor zelfvoorziening "                          no. 1- 10, ' 87                               4
Bladeren/zelfvoorziening                             no. 0 -  8, ' 97 - 98                        8
Nieuwsbrief zelfvoorziening                         no. 1 -    , ' 02 -                            8
                                                        
Basisinkomen en zelfvoorziening                bloemlezing                                 
4
Commentaar bij een covertekst                                                                      
2
Basic property                                                                                                2
Bloemlezing basisbezit                                                                                   
4
Basisbezit en migratie                                                                                     3

Utopische verkenningen (1-5)                                                                       
40

Koop minder, koop anders, produceer zelf                                                     
2

Zelfvoorzienend bedrijf                                                                                     2
Vereniging voor zelfvoorzienend levensonderhoud                                          4
Zelfvoorziening en laagdrempelig rentenieren                                                  4

Werken bij wonen, wonen bij werken           planologie, bloemlezing               
2

Frederik van Eeden update (1-3, plus)                                                           
32
Walden goodbye                                                                                            
4
Een ruimtestation op aarde                                                                             
4

Over Marx, marxisme, bloemlezing, 1, 2.                                                         
6

Tuinvreugd.                                                verzameld uit nwsbrf                     20


                                       
Overzicht van artikelen, publicatis, uitgaven  >>

-----------------------------------------------------------
Alle teksten op Een reis ..' na, post-doct.
Voor doct.: Sociologische, scripties, afwijzingen, beroepsgang. 1976,
182a4 >
Meer sociologie (opgenomen in Een reis ..) 
>
Ook:  Een (gelijk) recht op grond, Frederik van Eeden update.

Prijs: 5 ct per blz. (los, .txt, .html).
Fotocopie restant opruiming, 10 ct per blz.   (gevouwen/gebonden, incl. port).
Evt. gesigneerd, zolang de voorraad strekt.

^ ook beschikbaar als html editie. " alleen beschikbaar als fotocopie.
* : inzage.
Onderstreept blz.aantal is link naar item online,
leden/donateurs ontvangen links
op aanvraag
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor bestellingen of anderszins:
studioeen zelfvoorziening.nl
                                                  ^
  .