.

<   studio                                      meer info


Studio zelfvoorziening, alweer geruime tijd actief met zelfvoorziening dat eerder
tegen een achtergrond van film, sociologie, de tijdgeest, grenzen aan de groei
('73), een opmerkelijk perspectief bood. 

Leden/donateurs

Ontvangen nieuwsbrief updates, links naar online artikelen, korting op teksten en
op individuele dan wel specifieke adviezen. Daarnaast komt een samenwerkings-
verband zelfvoorziening/zelfproductie 't nieuwe doe-het-zelven ongetwijfeld ten
goede. Zoals ontwikkeling van spectaculair besparende vormen van 'aangepaste
zelfvoorziening'. Kosten euro 10, zolang de website duurt.
-----------------------------------------------------------------------------------
          voor deelname
mail : studioeen zelfvoorziening.nl
 

Zoals ook elders aangegeven is de website voor wie de soms belangwekkende content ineens op wil slaan gedurig beschikbaar.
(75 plus pag's, in map html, jpg, eu. 15, met donateurskorting eu. 10).
Zo ook overige teksten, prijs nader overeen te komen. Zie Studio uitgaven.Gesponsorde links. In overleg op te nemen in Literatuur en Sites pagina's
(afwijkende kleur) of in de vrije zijruimte van de Nieuwsbrief  (200 pix) waar ze
meegaan naar het archief. Kosten euro 10 zolang de website duurt en de
referentie actief.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     voor opgave
mail : studioeen zelfvoorziening.nl