.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consortium   

Het consortium in dit geval een al dan niet direct samenwerkingsverband van
donateurs en sponsors.

Donateurs ontvangen Infodon, waarin het ontwerp verder toegelicht, email of
website adressen en enkele trefwoorden van andere donateurs, voorzover deze
dat wensen, een nummer van inschrijving (in latere stadia wellicht goed voor
onder meer kortingen) en in ieder geval een jaarbericht.
Donatie euro 10 eenmalig.

Sponsors doneren eenmalig euro 20 of meer en hebben hieronderstaande ruimte

voor logo, banner, bericht.
----------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
Deelname, opgave:  studioeen at zelfvoorziening.nl            
                                                     
------------------
Voor wie er mee aan de slag wil: driedim. ontwerpen, modelbouw, (zelf)bouw,
bouwpakketontwikkeling, aanvullende promotie of gewoon op de hoogte wil
blijven: schrijf aan
!             
                                                                              
disclaimer
Heeft auteur vertrouwen in kwaliteit en potentie van de ontwerpen, garantie op
succesvolle uitvoering geeft dit uiteraard niet.
noot                                                                                                               
Ontstaan in onderzoek naar eenvoudige en natuurlijke mogelijkheden van
scheeps(zelf)bouw, dit 'zelfvoorzienend' perspectiv hier overwegend verlaten, zij
het dat (roei)zeilschip, veel zelf doen en orientatie op 'natuurlijk' vooropstaan.
    
                                                                                                   
^

<                      Stripschip
                                                                             
consortium
                                                                                    
                                                                                                          

Een plank of strip van goede afmetingen wordt over de lengte gebogen.
Aan de zijkanten op of onder
1 de eerste plank een tweetal andere, voor en
achter bijeenkomend.
2
Zo verder tot de gewenste bootvorm is bereikt, spanten
3 intussen aangebracht.
Het scheepje kan worden aangeduid als vlet en onderscheidt zich onder meer
van de sloep door afwezigheid van kiel-steven constructis.
Als zodanig dobbert het ergens tussen viking- en faraoschip.
Een voordeel bij zelfbouw en bouw is overbodigheid van bouwtekeningen.
4
Uit buiging en maten van de eerste plank en die van de andere vloeit een waaier
van schone vormen voort.
Toepassing van metalen en kunststoffen tot strips zou ook in de grotere maten
een in tal van opzichten concurrerend schip op kunnen leveren.
5
Niet onwaarschijnlijk lijkt exemplaren ooit vliegend te krijgen.
Optimale spaan-, mast- en zeilvoering, dekconstructis, in studie.
6
Enkele prototypen voldeden.
----------------------------------------
1 Infodon, zie consortium.
2     ,, 
3     ,,      
4 Facultativ, infodon.
5 Infodon. 
6     ,, 
------------
p.s: Ook overeenkomstige geraamtebouw en bekleding met huid, doek en
dergelijke lijkt goede mogelijkheden te bieden.

Zeepaard

Catamaran waarvan de banaanvormige drijvers voor en achter bijeenkomen.
----------------------------------------------------
Studio zelfvoorziening' 93,97,06,014.

 
divers

Vlet: houten of stalen vaartuig met ver vooroverhangend voorschip, halfronde
dwarsdoorsnede en (meestal) een spiegel. Houten vletten zijn overnaads
gebouwd, waarbij alle gangen van spiegel tot steven doorlopen en zich op de
steven in een neusklos verzamelen.
binnenvaartencyclopedie

Vlet: ... qua afmetingen en gebruik wordt het tot de sloepen gerekend, maar
door het bovenwater oplopende vlak (bodem) is het een aak. Het verschil met
een sloep is de aan de voorzijde schuin oplopende bodem ...
wikipedia
                                                                                                     ^